Вибірка за тематичними розділами статей, публікацій, розробок, навчальних посібників, методичних рекомендацій, корисної для пенітенціарія інформації, що стосується соціально-правових, психолого-педагогічних, професійних, організаційних та інших аспектів діяльності кримінально-виконавчої служби України та інших держав.

Греса Наталія Володимирівна

Психологічні чинники усвідомлення вини неповнолітніми злочинцями: автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.06 [Електронний ресурс] / Н.В. Греса; Харк. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2008. — 20 с. — укp.
Проведено психолого-юридичний аналіз проблеми вини. Розглянуто основні сучасні теорії вини, а також зміст, суть, форми та ступінь вини у кримінальному праві. Розкрито основні підходи до її розуміння у психології, де вина розглядається як одна з соціальних емоцій, що відіграє важливу роль у процесі розвитку особистісної, соціальної відповідальності та у формуванні афективно-когнітивних структур совісті. Визначено психологічну структуру та виділено варіанти усвідомлення вини неповнолітніми злочинцями. Показано, що психологічними чинникамми усвідомлення вини є певні особливості особистості, а саме: розвинений соціальний і емоційний інтелект, внутрішній локус контролю, антиципаційна спроможність. На підставі одержаних даних доведено, що ресоціалізація неповнолітніх злочинців у період адаптації в колонії повинна бути спрямована на формування у них високого рівня усвідомлення вини та містити диференційований - педагогічний вплив на особистість неповнолітнього злочинця з урахуванням рівня усвідомлення вини. 

Зараз на сайті

На даний момент 20 гостей на сайті