Вибірка за тематичними розділами статей, публікацій, розробок, навчальних посібників, методичних рекомендацій, корисної для пенітенціарія інформації, що стосується соціально-правових, психолого-педагогічних, професійних, організаційних та інших аспектів діяльності кримінально-виконавчої служби України та інших держав.

Колб Олександр Григорович

Колб Олександр Григорович, 10.06.1960 року народження, уродженець міста Каменя-Каширського, освіта вища юридична – у 1987 році стаціонарно, з відзнакою закінчив Київську вищу школу МВС СРСР імені Дзержинського за спеціальністю «Правознавство». Полковник внутрішньої служби у відставці. Доктор юридичних наук, завідувач, професор кафедри кримінального права і кримінального процесу Волинського національного університету імені Лесі Українки.

Автор 180 наукових праць, у тому числі 9 навчальних посібників із грифом Міністерства освіти і науки України, 5 монографій, 60 інших науково-методичних видань, член Науково-методичної ради Державного департаменту України з питань виконання покарань, член Громадської ради УМВС України у Волинській області та Спостережної комісії при Волинській облдержадміністрації.


Установа виконання покарань як суб'єкт запобігання злочинам: автореф. дис... д-ра юрид. наук: 12.00.08 [Електронний ресурс] / О.Г. Колб; Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2007. — 32 с. — укp.
Вперше проведено дослідження проблеми запобігання вчинення злочинів засудженими в установах виконання покарань (УВП). Розкрито сутність поняття, види та детермінанти злочинності у місцях позбавлення волі, встановлено їх діалектичний зв'язок з явищами загальної злочинності в Україні. Зроблено висновок, що питання боротьби зі злочинністю в УВП мають вирішувати не лише підрозділи Державної кримінально-виконавчої служби України, а й інші правоохоронні структури, насамперед ОВС. Визначено об'єктивний потенціал сил і засобів впливу на засуджених в УВП. Запропоновано змінити роль і місце УВП у системі суб'єктів профілактики злочинів, для яких за сучасних умов відводяться другорядні функції у протидії злочинності (вирішення питань працевлаштування колишніх засуджених, влаштування їх до будинків-інтернатів та інших патронажних установ, зокрема, медичних, а також їх ресоціалізації). Зроблено висновок про необхідність здійснення лише на законних підставах правообмеження щодо засуджених з метою запобігання вчиненню ними злочинів. Виявлено, що регулювання даних питань на рівні підзаконних нормативних актів за сучасних умов не відповідає вимогам Конституції України, в якій визначено правовий статус засуджених. Обгрунтовано необхідність розширення та впровадження альтернативних покарань і підвищення рівня загальної й індивідуальної профілактики злочинів в УВП. 

Зараз на сайті

На даний момент 19 гостей на сайті