Вибірка за тематичними розділами статей, публікацій, розробок, навчальних посібників, методичних рекомендацій, корисної для пенітенціарія інформації, що стосується соціально-правових, психолого-педагогічних, професійних, організаційних та інших аспектів діяльності кримінально-виконавчої служби України та інших держав.

Ярмиш Ірина Олександрівна

Психологічні механізми адаптації підлітків з кримінальною поведінкою в умовах примусової ізоляції: Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.06 [Електронний ресурс] / І.О. Ярмиш; МВС України. Нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2003. — 20 с. — укp.
Висвітлено актуальну проблему сучасної теорії і практики юридичної психології - прогнозування особливостей прояву поведінки за умов примусової ізоляції в процесі ресоціалізації на підставі аналізу використання підлітками-правопорушниками психологічних механізмів адаптації, а саме інтрапсихічних адаптаційних механізмів. Визначено суть та функції інтрапсихічних механізмів адаптації, поглиблено їх класифікацію, розкрито особливості прояву в ситуації психоемоційної напруженості та ситуації вимушеної ізоляції. Встановлено зв'язок між комплексом інтрапсихічних адаптаційних механізмів і особливостями актуального психічного стану особистості підлітка-правопорушника за умов примусової ізоляції. Виявлено типовість та частоту активізації психічних захисних механізмів в поведінкових реакціях неповнолітніх правопорушників. Визначено роль психічного стану особистості в активізації комплексу інтрапсихічних захисних механізмів. Розглянуто різні теоретичні підходи щодо вивчення психологічних захисних механізмів, що дозволило розширити змістову сторону поняття "феномен психологічного захисту". Удосконалено критерії та показники виміру психічних захисних механізмів у підлітків-правопорушників за умов примусової ізоляції. Обгрунтовано доцільність врахування особливостей прояву інтрапсихічних механізмів адаптації в процесі колективної роботи психолога з вихованцями соціально реабілітаційних закладів закритого типу на етапі ресоціалізації з метою її поліпшення та запобігання рецедивам. 

Зараз на сайті

На даний момент 36 гостей на сайті