Вибірка за тематичними розділами статей, публікацій, розробок, навчальних посібників, методичних рекомендацій, корисної для пенітенціарія інформації, що стосується соціально-правових, психолого-педагогічних, професійних, організаційних та інших аспектів діяльності кримінально-виконавчої служби України та інших держав.

Бадира Валентина Андріївна

Виправлення жінок, засуджених до позбавлення волі, як мета покарання:  Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.08 [Електронний ресурс] / В.А. Бадира; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2006. — 17 с. — укp.
Наведено результати системного дослідження виправлення жінок, засуджених до позбавлення волі, як однієї із цілей покарання, що грунтується на аксіологічному та гендерному підходах. З використанням різних методик дослідження сформульовано розуміння виправлення засуджених, яке не грунтується виключно на opinio moralis, оскільки це б суперечило аксіологічним закономірностям, що склалися в суспільстві. Нова концепція розуміння виправлення засуджених жінок дозволяє критично переосмислити минулу та нинішню кримінально-виконавчу систему та її компоненти. Аргументовано необхідність деетатизації кримінально-виконавчої системи та наведено обов'язкові умови для трансформації кримінально-виконавчої системи у пенітенціарну щодо українських реалій. 

Зараз на сайті

На даний момент 23 гостей на сайті