Вибірка за тематичними розділами статей, публікацій, розробок, навчальних посібників, методичних рекомендацій, корисної для пенітенціарія інформації, що стосується соціально-правових, психолого-педагогічних, професійних, організаційних та інших аспектів діяльності кримінально-виконавчої служби України та інших держав.

Романенко Олексій Володимирович

Пенітенціарна функція демократичної правової держави та роль громадянського суспільства в механізмі її реалізації: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.08 / О.В. Романенко; Нац. акад. внутр. справ України. — К., 2004. — 19 с. — укp.

Вперше сформульовано визначення поняття пенітенціарної функції держави як напрямок діяльності, спрямованої на забезпечення виконання кримінальних покарань, пов'язаних з ізоляцією засуджених від суспільства, та створення умов для їх каяття, виправлення та ресоціалізації. Доведено, що пенітенціарна функція об'єктивно існує у системі функцій демократичної правової держави та реалізується у межах кримінально-виконавчих правовідносин. Встановлено необхідність обов'язкової участі інститутів громадянського суспільства у процесі формування пенітенціарної політики держави, наведено їх класифікацію та уточнено напрямки діяльності. Обгрунтовано доцільність введення в Україні інституту тюремних священників. Визначено можливі форми участі інститутів громадянського суспільства у процесі соціальної адаптації осіб, звільнених з установ виконання покарань. Наведено рекомендації щодо удосконалення чинного законодавства у сфері реалізації пенітенціарної функції держави. 

Зараз на сайті

На даний момент 7 гостей на сайті