Вибірка за тематичними розділами статей, публікацій, розробок, навчальних посібників, методичних рекомендацій, корисної для пенітенціарія інформації, що стосується соціально-правових, психолого-педагогічних, професійних, організаційних та інших аспектів діяльності кримінально-виконавчої служби України та інших держав.

Варава Людмила Анатоліївна

Особливості переживання особистістю почуття самотності у стані соціальної депривації: автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.01 / Л.А. Варава; Ін-т психології ім. Г.С.Костюка АПН України. — К., 2009. — 20 с. — укp.

Визначено особливості переживання почуття самотності як провідного фактора негативного психологічного стану особистості, що виникає внаслідок соціальної депривації (на прикладі ВІЛ-інфікованих осіб). З'ясовано, що переживання почуття самотності є багатогранним, суб'єктивно значущим утворенням негативного або позитивного характеру. Визначено параметри, за якими характеризуються особливості переживання почуття самотності. Доведено, що у стані соціальної депривації та сигматизації особистості виникає негативне переживання самотності, що відчувається через соціальне відчуження, власну непотрібність для оточуючих, безглуздість особистого існування. Проаналізовано вплив визначених факторів ВІЛ-інфікованих на виникнення негативних особистісних змін даної категорії хворих осіб. Розроблено програму ресоціалізації хворих на ВІЛ, що реалізується у послідовній системі психологічної роботи з використанням технологій індивідуального консультування, тренінгів, груп само- та взаємодопомоги. 

Зараз на сайті

На даний момент 16 гостей на сайті