Вибірка за тематичними розділами статей, публікацій, розробок, навчальних посібників, методичних рекомендацій, корисної для пенітенціарія інформації, що стосується соціально-правових, психолого-педагогічних, професійних, організаційних та інших аспектів діяльності кримінально-виконавчої служби України та інших держав.

Питлюк-Смеречинська Олександра Дмитрівна

Особистісні зміни в умовах позбавлення волі: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.01 / О.Д. Питлюк-Смеречинська; Ін-т психології ім. Г.С.Костюка АПН України. — К., 2005. — 19 с. — укp.

Проаналізовано чинники та типи правопорушної поведінки, специфіку особистісних змін у процесі адаптації до умов позбавлення волі. Наведено результати експериментального дослідження особливостей динаміки мотиваційно-ціннісної сфери правопорушників. Розглянуто характерологічні та емоційні чинники правопорушної поведінки, особливості репрезентації у свідомості правопорушників власного життєвого шляху. Особистісні зміни за умов позбавлення волі досліджено залежно від типу скоєного злочину та терміну позбавлення волі. З метою більш детального аналізу впливу умов перебування у колонії на особистість засудженого проведено порівняльний аналіз особистісних змін засуджених і тих, які за вчинені протиправні дії не підлягали позбавленню волі. Оптимізацію особистісної динаміки правопорушника було здійснено шляхом психологічноії корекції, яку визначено як ефективний засіб впливу на його особистісну організацію, зокрема стабілізації процесу ресоціалізації. 

Зараз на сайті

На даний момент 13 гостей на сайті