Вибірка за тематичними розділами статей, публікацій, розробок, навчальних посібників, методичних рекомендацій, корисної для пенітенціарія інформації, що стосується соціально-правових, психолого-педагогічних, професійних, організаційних та інших аспектів діяльності кримінально-виконавчої служби України та інших держав.

Неживець Олена Миколаївна

Забезпечення соціальної та трудової реабілітації осіб, звільнених з місць позбавлення волі: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.08 [Електронний ресурс] / О.М. Неживець; Нац. акад. внутр. справ України. — К., 2005. — 20 с. — укp.
Обгрунтовано шляхи вирішення актуальних проблем соціальної та трудової реабілітації осіб, звільнених з місць позбавлення волі. Розглянуто теоретичні засади реабілітації, ресоціалізації та соціальної адаптації. Проаналізовано зміст даних категорій, їх тотожність і відмінність. Наведено соціально-демографічну, кримінально-правову, пенітенціарну та постпенітенціарну характеристику осіб, звільнених з місць позбавлення волі, їх трудові й кваліфікаційні можливості та якості. Проаналізовано теоретичні та практичні проблеми соціальної та трудової реабілітації звільнених осіб й обгрунтовано пропозиції щодо їх вирішення. Особливу увагу приділено питанням професійної орієнтації та професійно-технічної підготовки в установах відбування покарань за спеціальностями, які користуються попитом на ринку праці. Сформульовано пропозиції щодо подальшого удосконалення нормативної та законодавчої бази, системи контролю та нагляду за особами, звільненими з місць позбавлення волі.


Особливості правового регулювання режиму відбування покарання жінок в місцях позбавлення волі ("Держава і право" • Випуск 48, стаття)
Розглядаються особливості режиму відбування покарання жінок, засуджених до позбавлення волі, аналізуються основні заходи по їх виправленню та ресоціалізацію, а також особливості відбування покарання жінок, які мають дітей.


Зараз на сайті

На даний момент 21 гостей на сайті