Вибірка за тематичними розділами статей, публікацій, розробок, навчальних посібників, методичних рекомендацій, корисної для пенітенціарія інформації, що стосується соціально-правових, психолого-педагогічних, професійних, організаційних та інших аспектів діяльності кримінально-виконавчої служби України та інших держав.

Ягунов Дмитро Вікторович

Державне управління пенітенціарною системою України: механізми ресоціалізації засуджених: Автореф. дис... канд. наук з держ. управління: 25.00.02 [Електронний ресурс] / Д.В. Ягунов; Одес. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — О., 2004. — 20 с. — укp.
Розглянуто соціальні та правові аспекти проблеми ресоціалізації засуджених, які відбули та відбувають покарання. Визначено зміст поняття пенітенціарної системи України, охарактеризовано її складові. Запропоновано новий підхід щодо вивчення та періодизації історичного розвитку вітчизняної пенітенціарної системи. Проаналізовано специфіку функціонування в'язниці як тотальної інституції. Визначено фактори, які впливають на особистість у процесі відбуття кримінального покарання в установах пенітенціарної системи. Досліджено досвід зарубіжних країн у сфері надання соціальних послуг засуджним. Запропоновано шляхи реформування пенітенціарної системи України щодо надання ресоціалізації засуджених статусу комплексного напрямку державної соціальної політики.


Ягунов Д.В., адвокат, кандидат наук з держаеного упраеління, доцент
особистий сайт: http://dmytro-yagunov.at.ua

Принципи пробації: європейські стандарти та проблеми їх реалізації в Україні, стаття, Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». Випуск 9. Том4. – Ужгород, 2012. – С. 172-176.
Стаття присвячена дослідженню принципів пробації, закріплених в Європейських правилах пробації, та проблемам відображення цих принципів в проекті Закону України про пробацію.

 


Зараз на сайті

На даний момент 21 гостей на сайті