Вибірка за тематичними розділами статей, публікацій, розробок, навчальних посібників, методичних рекомендацій, корисної для пенітенціарія інформації, що стосується соціально-правових, психолого-педагогічних, професійних, організаційних та інших аспектів діяльності кримінально-виконавчої служби України та інших держав.

Царькова Ольга Вікторівна

Батьківська поведінка як психологічний чинник ресоціалізації осіб, які звільняються з місць позбавлення волі: автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.06 [Електронний ресурс] / О.В. Царькова; Харк. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2008. — 20 с. — укp.
Досліджено основні проблеми та визначено особливості формування сімейних стосунків засуджених, з урахуванням яких розроблено способи психологічної корекції їх батьківської поведінки. Розкрито сутність адекватної батьківської поведінки як важливого чинника успішності ресоціалізації засуджених. Визначено структуру якостей особистості засудженого, які детермінують когнітивний та емоційний компоненти батьківства. Вперше теоретично обгрунтовано й експериментально перевірено методику психологічної корекції батьківської поведінки в осіб, які звільняються з місць позбавлення волі, що складається з орієнтаційного, реконструктивно-формуючого та рефлексивно-узагальнюючого блоків. Розкрито специфіку організації та проведення групової виховної роботи з засудженими за умов позбавлення волі, виявлено основні ресурси та фактори підвищення її ефективності.


 

Зараз на сайті

На даний момент 16 гостей на сайті