Вибірка за тематичними розділами статей, публікацій, розробок, навчальних посібників, методичних рекомендацій, корисної для пенітенціарія інформації, що стосується соціально-правових, психолого-педагогічних, професійних, організаційних та інших аспектів діяльності кримінально-виконавчої служби України та інших держав.

Шинкарьов Юрій Вікторович

Арешт як вид кримінального покарання та особливості правового регулювання його виконання та відбування: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.08 [Електронний ресурс] / Ю.В. Шинкарьов; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2007. — 16 с. — укp.
Досліджено арешт як вид кримінального покарання, особливості його нормативної регламентації, призначення, виконання та відбування. Проаналізовано історію виникнення цього покарання на теренах України, особливості його правового регулювання за часів царату, перетворення його на короткострокове позбавлення волі та реставрацію у чинній системі покарань. Здійснено аналіз законодавства інших країн з правового регулювання арешту як виду кримінального покарання. Розкрито загальні та специфічні ознаки арешту як виду покарань. Сформульовано визначення поняття арешту. Визначено місце арешту в системі покарань. Досліджено порядок і особливості призначення кримінального покарання у виді арешу, здійснено аналіз порядку його виконання та відбування. На підставі дослідження запропоновано теоретичні висновки та пропозиції щодо вдосконалення чинного кримінального та кримінально-виконавчого законодавства України.


 

Зараз на сайті

На даний момент 24 гостей на сайті