Вибірка за тематичними розділами статей, публікацій, розробок, навчальних посібників, методичних рекомендацій, корисної для пенітенціарія інформації, що стосується соціально-правових, психолого-педагогічних, професійних, організаційних та інших аспектів діяльності кримінально-виконавчої служби України та інших держав.

Журавель Тетяна Василівна

Журавель Тетяна Василівна – викладач кафедрою соціальної педагогіки та корекційної освіти Інституту психології та соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка.
Социально-педагогическая профилактика ВИЧ-инфекции среди воспитанников пенитенциарных учреждений для несовершеннолетних. Диссертация на соискание научной степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.05 - социальная педагогика. - Институт проблем воспитания НАПН Украины, Киев, 2011.
Диссертация посвящена теоретическому обоснованию и экспериментальной проверке условий социально-педагогической профилактики ВИЧ-инфекции среди воспитанников пенитенциарных учреждений для несовершеннолетних.

 

Зараз на сайті

На даний момент 4 гостей на сайті