Вибірка за тематичними розділами статей, публікацій, розробок, навчальних посібників, методичних рекомендацій, корисної для пенітенціарія інформації, що стосується соціально-правових, психолого-педагогічних, професійних, організаційних та інших аспектів діяльності кримінально-виконавчої служби України та інших держав.

Дащенко Олена Вікторівна

Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання неповнолітніх: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 [Електронний ресурс] / О.В. Дащенко; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2009. — 19 с. — укp.
Визначено особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх у кримінальному праві України й обгрунтовано їх вплив на здійснення щодо неповнолітніх засуджених умовно-дострокового звільнення від відбування покарання. Наведено поняття умовно-дострокового звільнення від відбування покарання неповнолітніх, показано його місце серез засобів кримінально-правового впливу взагалі та в інституті звільнення від покарання та його відбування. Проведено юридичний аналіз змісту передумов, підстав, умов і суб'єктів цього звільнення. Визначено зміст критеріїв виправлення неповнолітніх засуджених. Внесено пропозиції щодо вдосконалення законодавчої регламентації та практичної реалізації умовно-дострокового звільнення неповнолітніх від відбування покарання.


 

Зараз на сайті

На даний момент 24 гостей на сайті