Вибірка за тематичними розділами статей, публікацій, розробок, навчальних посібників, методичних рекомендацій, корисної для пенітенціарія інформації, що стосується соціально-правових, психолого-педагогічних, професійних, організаційних та інших аспектів діяльності кримінально-виконавчої служби України та інших держав.

Кушнарьов Сергій Володимирович

Соціально-педагогічні умови надання допомоги засудженим похилого віку у виправній колонії: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.05 [Електронний ресурс] / С.В. Кушнарьов; Ін-т пробл. виховання АПН України. — К., 2005. — 20 с. — укp.
Наведено результати соціально-педагогічного дослідження умов ресоціалізації засуджених похилого віку у пенітенціарних установах України, встановлено особливості їх поведінки у віковому контексті та визначено властиві їм мотиваційні типи. На основі диференціації груп цього контингенту засуджених, що враховує їх емоційно-поведінкову своєрідність, концептуально обгрунтовано напрями, засоби здійснення корекційної роботи та розроблено систему соціальних і психолого-педагогічних засобів оптимізації процесу виправлення засуджених похилого віку.


С. В. Кушнарьов, заступник начальника науково-дослідної лабораторії психоло­гічного забезпечення діяльності органів внутрішніх справ Державного науково-дослідного інституту МВС України, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник
"Сучасні методи діагностики базових соціальнихцінностей у неповнолітніх засуджених" (стаття, науковий журнал “Юридична психологія та педагогіка” – 2011 – №1(9))

В статті розкрито сучасні діагностичні підходи і розвиток базових соціальних цінностей у малих групах неповнолітніх засуджених. Висвітлено особливості мікросередовища неповнолітніх засудже­них у виховних колоніях.


Зараз на сайті

На даний момент 6 гостей на сайті