Вибірка за тематичними розділами статей, публікацій, розробок, навчальних посібників, методичних рекомендацій, корисної для пенітенціарія інформації, що стосується соціально-правових, психолого-педагогічних, професійних, організаційних та інших аспектів діяльності кримінально-виконавчої служби України та інших держав.

Горох Олексій Петрович

Покарання за злочини у сфері обігу наркотичних засобів: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.08 [Електронний ресурс] / О.П. Горох; Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2007. — 21 с. — укp.
Досліджено проблеми призначення покарання за злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів (ст.ст. 305 - 320, 322, 324 КК України). Здійснено історико-правовий та порівняльний аналіз законодавства про покарання за дані злодіяння. Розглянуто систему та види покарань, досліджено проблему виправлення засуджених та запобігання вчиненню ними нових злочинів. З'ясовано, що оптимальним засобом її вирішення є поєднання покарання та примусового лікування. Досліджено проблеми правового регулювання примусового лікування наркологічних хворих, які вчинили злочин. Розглянуто санкції за злочини у сфері обігу наркотичних засобів. Охарактеризовано сучасний стан судової практики застосування кримінального закону у справах про злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів. Розглянуто питання призначення покарання за злочини у сфері обігу наркотиків з урахуванням ступеня їх тяжкості, особи винного, обставин, які пом'якшують або обтяжують покарання. Наведено пропозиції щодо удосконалення чинного кримінального законодавства й оптимізації правозастосовної діяльності у сфері протидії злочинам, передбачених ст.ст. 305 - 320, 322, 324 КК України.


 

Зараз на сайті

На даний момент 21 гостей на сайті