Вибірка за тематичними розділами статей, публікацій, розробок, навчальних посібників, методичних рекомендацій, корисної для пенітенціарія інформації, що стосується соціально-правових, психолого-педагогічних, професійних, організаційних та інших аспектів діяльності кримінально-виконавчої служби України та інших держав.

Митрофанов Ігор Іванович

Кримінально-правові засоби впливу на наркозалежних осіб, які вчинили злочини: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.08 [Електронний ресурс] / І.І. Митрофанов; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. — Д., 2009. — 20 с. — укp.
Розроблено кримінально-правові засоби впливу на наркозалежних осіб, які вчинили злочини. Розкрито суть таких засобів. Увагу приділено покаранню наркозалежних осіб, які вчинили злочини. Наведено визначення поняття наркозалежної особи та її комплексну характеристику, яка має враховуватися під час призначення таким особам покарання, визначення заходів лікування, для профілактики правопорушень, ресоціалізації та реабілізації. Доведено, що примусове лікування є комплексним міжгалузевим інститутом, складовими якого є кримінально-правові, кримінально-виконавчі, кримінологічні, наркологічні аспекти. Обгрунтовано, що "лікування", "поліпшення психічного стану" стосовно наркозалежних осіб, які вчинили злочини та відбувають покарання, доцільно розглядати як складові мети "виправлення засуджених". Виконання покарання засуджених наркозалежних осіб повинно передбчати комплексне використання медичних можливостей для досягнення мети медичної реабілітації, а також пенітенціарних засобів для їх виправлення.


 

Зараз на сайті

На даний момент 17 гостей на сайті