Вибірка за тематичними розділами статей, публікацій, розробок, навчальних посібників, методичних рекомендацій, корисної для пенітенціарія інформації, що стосується соціально-правових, психолого-педагогічних, професійних, організаційних та інших аспектів діяльності кримінально-виконавчої служби України та інших держав.

Царюк Сергій Васильович

Кримінально-виконавча характеристика засудених, які відбувають покарання у виправних колоніях максимального рівня безпеки: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.08 [Електронний ресурс] / С.В. Царюк; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. — Д., 2009. — 20 с. — укp.
Проведено комплексне дослідження змістового наповнення поняття кримінально-виконавчої характеристики, визначено її місце у структурі основних засобів виправлення та ресоціалізації у виправних колоніях максимального рівня безпеки. Проаналізовано процес зародження та становлення кримінально-виконавчої характеристики засуджених, визначено її функції та структуру. Сформовано наукове уявлення про перебіг процесу виконання та відбування покарання у виправних колоніях даного виду. Наведено кримінально-виконавчу характеристику засуджених, які відбувають покарання у цих колоніях, запропоновано впровадити окремі елементи прогресивної системи відбування покарання засудженими до довічного позбавлення волі. Розроблено пропозиції щодо удосконалення кримінально-виконавчого законодавства України, галузевих нормативно-правових актів, а також рекомендації щодо практичного застосування кримінально-виконавчої характеристики персоналом виправної колонії максимального рівня безпеки.


 

Зараз на сайті

На даний момент 16 гостей на сайті