Вибірка за тематичними розділами статей, публікацій, розробок, навчальних посібників, методичних рекомендацій, корисної для пенітенціарія інформації, що стосується соціально-правових, психолого-педагогічних, професійних, організаційних та інших аспектів діяльності кримінально-виконавчої служби України та інших держав.

Кравчук Павло Павлович

Рецидив серед звільнених умовно-достроково: Криміналогічний етюд. -Запоріжжя: ССВПР УДДУ ПВП у Запорізькій області, 2011, -44с.
У бурхливих і часто неадекватних дискусіях про суть пенітенціарної реформи була безповоротно втрачена традиція кримінологічного обстеження місць позбавлення волі. Абриси кращого майбутнього затулили для багатьох фахівців реальні проблеми сьогодення. Копітку та довготривалу роботу над статистичними вибірками замінило хльостке слівце з високої трибуни.
Рецидивна злочинність посідає не останнє місце у почесному колі явищ, заговорених на численних конференціях і «круглих» столах. Ритуальне декларування намірів боротися із цим явищем жодного разу не дістало підкріплення у вигляді конкретних організаційних, штатних або методичних новацій.
Особливий жаль викликає така байдужість в системі органів і установ виконання покарань, де вивченню рецидиву сприяють самі умови службової діяльності.
Але не слід забувати, що інертність та обережність у поводженні із темою рецидивної злочинності часто викликана її перетворенням на засіб внутрішньо- та міжвідомчих розбірок, коли causa proxima, non remota spectator.
У пропонованому стислому огляді ми сподіваємося вийти за межі цього апаратного дикунства та дати бодай найменше уявлення про стан рецидивної злочинності осіб, звільнених умовно-достроково з установ кримінально-виконавчої системи Запорізької області.


Проблеми та перспективи психопрофілактичного обліку засуджених. Попередні результати обліково-статистичної роботи із засудженими за методикою Кеттелла: старші днювальні та бригадири, схильні до самогубства, схильні до членоушкодження, схильні до одностатевих актів.  Розгорнутий огляд. -Запоріжжя: ССВПР УДДУ ПВП у Запорізькій області, 2008, -73с.
Даний огляд став попереднім підсумком тривалої дискусії, що виникла з приводу можливості визначення психологічних критеріїв доцільності перебування певного засудженого на тому або іншому психолого-профілактичному обліку.
Шляхи розв'язання цієї проблеми були малоочевидні. Більш-менш достовірними способами відповісти на поставлене питання вважалися методи спостереження та усередненого профілю.
Ситуація почала кардинально змінюватися після ознайомлення із рядом можливостей математико-статистичних методів.
Стало зрозумілим, що цілеспрямоване накопичення в установах формалізованої інформація за окремими профілактичними обліками може бути використано для виявлення провідних психологічних тенденцій у відповідних групах засуджених.
Це відкривало перспективу визначення через реально існуючі особливості певного психолого-профілактичного обліку нормативних критеріїв його провадження.
 

Зараз на сайті

На даний момент 34 гостей на сайті