Вибірка за тематичними розділами статей, публікацій, розробок, навчальних посібників, методичних рекомендацій, корисної для пенітенціарія інформації, що стосується соціально-правових, психолого-педагогічних, професійних, організаційних та інших аспектів діяльності кримінально-виконавчої служби України та інших держав.

Алієв Роман Вагіфович

Адміністративна діяльність кримінально-виконавчої інспекції щодо осіб, звільнених від відбування покарання з випробуванням: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 [Електронний ресурс] / Р.В. Алієв; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — К., 2009. — 20 с. — укp.
Розглянуто теоретичні, законодавчі та методичні проблеми адміністративної діяльності кримінально-виконавчої інспекції щодо осіб, звільнених від відбування покарання з випробуванням. Висвітлено історичні аспекти розвитку адміністративної діяльності кримінально-виконавчої інспекції щодо таких осіб, як головного суб'єкта здійснення індивідуально-профілактичної роботи з особами, звільненими від відбування покарання з випробуванням. Проаналізовано стан наукової розробки цієї проблеми. Досліджено адміністративно-правові засади організації діяльності кримінально-виконавчої інспекції у проведенні індивідуально-профілактичної роботи з такими особами. Визначено, що однією з форм адміністративного впливу на них, є контроль, який повинен здійснюватися працівниками кримінально-виконавчої інспекції, який є складовою її адміністративної діяльності.Зараз на сайті

На даний момент 22 гостей на сайті