Вибірка за тематичними розділами статей, публікацій, розробок, навчальних посібників, методичних рекомендацій, корисної для пенітенціарія інформації, що стосується соціально-правових, психолого-педагогічних, професійних, організаційних та інших аспектів діяльності кримінально-виконавчої служби України та інших держав.

Боднарчук Олег Григорович

Кадрове забезпечення діяльності пенітенціарної системи в Україні: адміністративно-правовий аспект: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 [Електронний ресурс] / Олег Григорович Боднарчук; Національний ун-т держ. податкової служби України. — Ірпінь, 2009. — 22 с. — укp.
На основі комплексного дослідження проблем адміністративно-правового регулювання кадрового забезпечення пенітенціарної системи в Україні розроблено теоретичні положення та практичні рекомендації, сформульовано адміністративно-правові засади формування пенітенціарної системи України державними службовцями і змісту їх адміністративно-правового статусу даного виду державної служби. Саме з позицій адміністративного права розкривається зміст і виділяються особливості правового статусу державного службовця пенітенціарної системи. Уточнюються теоретичні положення, що розкривають сутність основних елементів адміністративно-правового статусу державного службовця пенітенціарної системи. Сформульовано висновки та рекомендації, щодо забезпечення службової кар’єри в пенітенціарній системі, спрямовані на удосконалення адміністративно-правового регулювання процесів відбору, атестації та підвищення рівня професіоналізму персоналу. Здійснено аналіз специфіки та закономірностей функціонування державної служби в зарубіжних країнах. У дослідженні розглянуто основні проблемні питання організації державної служби, забезпечення її персоналом та визначено фактори їх стабільності. Досліджено позитивний зарубіжний досвід функціонування служби пробації у державах Європи та відповідного законодавчого забезпечення, підбору та підготовки кадрів, атакож можливість його закріплення в Україні.
Запропоновано ряд авторських визначень понять “державний службовець пенітенціарної системи”, “адміністративно-правовий статус державного службовця пенітенціарної системи”, “посада пенітенціарної служби”, “посадова особа”. 

Зараз на сайті

На даний момент 34 гостей на сайті