Вибірка за тематичними розділами статей, публікацій, розробок, навчальних посібників, методичних рекомендацій, корисної для пенітенціарія інформації, що стосується соціально-правових, психолого-педагогічних, професійних, організаційних та інших аспектів діяльності кримінально-виконавчої служби України та інших держав.

Коляденко Сергій Миколайович

Зародження і розвиток пенітенціарної системи для неповнолітніх у ХІХ - поч. ХХ століття [Електронний ресурс] / С.М. Коляденко // Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. — 2003. — N 13. — С. 198-200. — Бібліогр.: 4 назв. — укp.
Описано етапи розвитку пенітенціарної системи для неповнолітніх злочинців у найбільш сприятливий період становлення спільної державно-громадської превентивної системи. 

Зараз на сайті

На даний момент 22 гостей на сайті