Вибірка за тематичними розділами статей, публікацій, розробок, навчальних посібників, методичних рекомендацій, корисної для пенітенціарія інформації, що стосується соціально-правових, психолого-педагогічних, професійних, організаційних та інших аспектів діяльності кримінально-виконавчої служби України та інших держав.

Григор’єв Олександр Миколайович

Пенітенціарна теорія та практика в Російській імперії в кінці XVIII - на початку XX століття: історико-правове дослідження (на прикладі українських губерній): Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 [Електронний ресурс] / О.М. Григор'єв; Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2007. — 21 с. — укp.
Досліджено становлення та розвиток кримінально-виконавчого права в Україні з кінця XVIII до початку XX ст., проблеми діяльності пенітенціарних установ у зазначений період часу, коли російський уряд почав широко застосовувати позбавлення волі, посупово відмовляючись від попередніх форм боротьби зі злочинністю. На підставі аналізу літератури, законодавчих актів і архівних джерел вивчено питання щодо формування пенітенціарного законодавства, модернізації тюремної системи, діяльності місць позбавлення волі в українських губерніях Росії. Показано, що досліджені проблеми взаємопов'язані з засадами реформування сучасного кримінально-виконавчого законодавства та функціонування пенітенціарних установ у наступний час. 

Зараз на сайті

На даний момент 24 гостей на сайті