Вибірка за тематичними розділами статей, публікацій, розробок, навчальних посібників, методичних рекомендацій, корисної для пенітенціарія інформації, що стосується соціально-правових, психолого-педагогічних, професійних, організаційних та інших аспектів діяльності кримінально-виконавчої служби України та інших держав.

Россіхін Василь Васильович

Пенітенціарна система Російської імперії в ХІХ - на початку ХХ ст. (на матеріалах українських губерній): Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 [Електронний ресурс] / В.В. Россіхін; Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого. — Х., 2005. — 20 с. — укp.
Досліджено процес розвитку та правове регулювання пенітенціарної системи Російської імперії, а також її реалізацію в українських губерніях у XIX - на початку XX ст. Висвітлено питання щодо якості централізованого управління пенітенціарною системою, виникнення якого взаємопов'язано з добою буржуазних реформ другої половини XIX ст. Значну увагу приділено систематизації імперського досвіду у пенітенціарній сфері. Показано основні види пенітенціарних установ Російської імперії. Всебічно охарактеризовано діяльність центральних і місцевих органів управління пенітенціарною системою, досліджено правове становище працівників даної системи Російської імперії, правове становище, режим і умови утримання арештантів. Сформульовано висновки з досліджуваних питань. 

Зараз на сайті

На даний момент 23 гостей на сайті