Круглий стіл "Формування позитивного соціально-психологічного мікроклімату в середовищі засуджених і персоналу установ виконання покарань"

7 вересня 2011 року у Білоцерківському училищі професійної підготовки персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України за сприяння Державної пенітенціарної служби України, Швейцарського бюро співробітництва в Україні та Міжнародної неурядової організації "Міжнародна тюремна реформа Penal Reform International (PRI) проведено круглий стіл за темою"Формування позитивного соціально-психологічного мікроклімату в середовищі засуджених і персоналу установ виконання покарань".


Метою круглого столу було широке громадсько-наукове обговорення питань, які виникають внаслідок спільної діяльності співробітників в установах виконання покарань та взаємодії персоналу і засуджених, розробка рекомендацій для покращення соціально-психологічного мікроклімату в установах виконання покарань України.Відкрив круглий стіл начальник училища Стуканов Владислав Борисович, далі з привітальними промовами виступили Мукшименко Алла Петрівна, менеджерка швейцарсько-українського проекту "Підтримка пенітенціарної реформи в Україні" та Галінський Володимир Едвардович, начальник відділу виховної та соціально-психологічної роботи з персоналом департаменту кадрового забезпечення та охорони здоров'я Державної пенітенціарної служби України.

Пленарне засідання розпочалося з презентації результатів соціологічного дослідження "Соціально-психологічного мікроклімат в середовищі засуджених та персоналу установ виконання покарань", що проводилося з жовтня по листопад 2010 року.


Презентацію проводила Рудніцька Ірина Михайлівна, старший психолог по роботі з особовим складом Білоцерківського училища професійної підготовки персоналуДержавної кримінально-виконавчої служби України.
В обговоренні результатів дослідження виступили:


Хведчук Віталій Васильович, заступник начальника департаменту кримінально-виконавчої інспекції та соціально-психологічної роботи з засудженими - начальник відділу організації соціально-виховної роботи із засудженими Державної пенітенціарної служби України, Галінський Володимир Едвардович, начальник відділу виховної та соціально-психологічної роботи з персоналом департаменту кадрового забезпечення та охорони здоров'я Державної пенітенціарної служби України;

Григоренко Алла Миколаївна, старший інспектор з особливих доручень відділу навчальних закладів і професійної підготовки кадрів Державної пенітенціарної служби України, секретар Наукової ради;

Іваньков Ігор Володимирович, завідувач циклу кримінально-правових дисциплін Чернігівського юридичного коледжу Державного департаменту України з питань виконання покарань, відповідальна посадова особа за реалізацію проектного компоненту "Біла Церква - центр компетентності" швейцарсько-українського проекту "Підтримка пенітенціарної реформи в Україні",кандидат юридичних наук.


У продовження засідання з доповідями виступили:


Чебоненко Станіслав Олегович, заступник начальника - начальник навчального відділу Чернігівського юридичного коледжу Державного департаменту України з питань виконання покарань, кандидат педагогічних наук "Управлінська діяльність у колективі персоналу установ виконання покарань як основа для формування позитивного морально-психологічного мікроклімату";
Попик Юрій Володимирович, викладач циклу загальноправових  дисциплін Хмельницького училища підвищення кваліфікації та перепідготовки персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України, кандидат психологічних наук
"Спільна діяльність як фактор розвитку фрустраційної толерантності працівників установ виконання покарань України";

Самчук Олексій Миколайович, заступник начальника управління – начальник сектору по роботі з особовим складом управління Державного департаменту України з питань виконання покарань у Рівненській області
"Способи збереження та підтримання  сприятливого клімату в колективі персоналу органів та установ виконання покарань";

Горобець Олена Вікторівна, психолог сектору соціально-виховної та психологічної роботи управління Державного департаменту України з питань виконання покарань у Миколаївській області
"Робота керівника колективу щодо формування позитивного соціально-психологічного мікроклімату";

Даниленко Євген Іванович, психолог відділу соціально-виховної та психологічної роботи Слов’яносербської виправної колонії управління ДДУПВП у Луганській області (№ 60) "Основні фактори та умови формування позитивного соціально-психологічного мікроклімату установ виконання покарань ";

Папазова Олена Василівна, старший викладач циклу загальноправових дисциплін Дніпродзержинського училища професійної підготовки персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України
"Роль Дніпродзержинського училища професійної підготовки персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України у формуванні сприятливого соціально-психологічного мікроклімату серед молодих працівників Державної пенітенціарної служби України ";
Сорока Анатолій Володимирович, доцент кафедри прикладної психології Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, кандидат психологічних наук "Особливості роботи психолога з різними групами засуджених відповідно до скоєних ними злочинів";

Тихоненко Валерій Федорович, диякон Преображенського собору Білоцерківської і Богуславської єпархій
"Роль духовності у взаємовідносинах персоналу УВП та засуджених".
Після пленарного засідання круглий стіл продовжувався в двох секціях:
секція №1  "Шляхи формування сприятливого соціально-психологічного мікроклімату в середовищі персоналу установ виконання покарань"секція №2  "Шляхи формування сприятливого соціально-психологічного мікроклімату в середовищі засуджених установ виконання покарань"

Результатом роботи секцій була розробка пропозицій щодо покращення соціально-психологічного мікроклімату в середовищі персоналу та засуджених установ виконання покарань.

Наприкінці круглий стіл прийняв загальну резолюцію.
Матеріали круглого столу видані брошурою

З даної тематики в березні 2011 року на базі училища було проведено два тренінги  для співробітників  Державної пенітенціарної служби України.

Реалізація проекту

"Біла Церква - центр компетентності з питань реформування пенітенціарної системи в Україні"

Донор проекту

Презентація проекту

Керівник проекту


  Сергєєва Вікторія Вікторівна
    (
Penal Reform International)

Зараз на сайті

На даний момент 30 гостей на сайті