НАЧАЛЬНИК ЦЕНТРУ
кандидат педагогічних наук

полковник внутрішньої служби ДУКА Олег Анатолійович

Народився 11 вересня 1976 року в м. Біла Церква.
1998 року закінчив Львівський державний університет ім. І. Франка за спеціальністю «Історія України» та здобув кваліфікацію історика, викладача історії.
1999-2001 рр. – начальник загону, начальник відділення соціально-психологічної служби Білоцерківської виправної колонії №35.
2001-2012 рр. – викладач, старший викладач циклу спеціальних дисциплін Білоцерківського училища професійної підготовки персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України.
2012-2015 рр. – старший науковий співробітник, головний науковий співробітник науково-дослідної лабораторії науково-дослідного центру, старший викладач кафедри кримінально-виконавчого права Інституту кримінально-виконавчої служби.
З березня 2015 року – начальник Білоцерківського училища професійної підготовки персоналу ДКВС України; з 2017 - Білоцерківського центру підвищення кваліфікації персоналу ДКВС України.
У 2019 році в Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна Національної академії педагогічних наук України захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за темою: «Розвиток професійної компетентності персоналу органу пробації у відомчих навчальних закладах Державної кримінально-виконавчої служби України».

Коло наукових інтересів: історія України, історія пенітенціарної системи України, професійна підготовка пенітенціарного персоналу, пенітенціарна педагогіка, пенологія, права людини в пенітенціарній сфері.

Автор, співавтор 10 навчальних посібників, навчально-методичних посібників для працівників пенітенціарної системи України.
Автор, співавтор та режисер понад 20 навчальних та презентаційних фільмів для працівників пенітенціарної системи України.
З 2011 року є членом Асоціації діячів кіноосвіти і медіапедагогіки України.
З 2014 року є координатором кіноклубів (відомчих навчальних закладів Державної кримінально-виконавчої служби України) медіа просвіти з прав людини Міжнародного фестивалю документального кіно про права людини Docudays UA.

Міжнародний досвід
Брав участь у складі відомчих делегацій ДКВС України в закордонних відрядженнях до Німеччини (2002 р.), Норвегії (2012 р.), Швейцарії (2014 р.), з метою вивчення передового пенітенціарного досвіду загалом і зокрема професійної підготовки пенітенціарного персоналу.
У 2016 році здійснив візит до Латвії з метою вивчення міжнародного досвіду професіоналізації освіти дорослих.
У 2017 році у складі делегації Міністерства юстиції України здійснив візит із навчальною місією до Канади, з метою вивчення канадської системи виконання і відбування покарань та пробації.
У період з 23 по 26 травня 2018 року здійснив візит до Франції (м. Страсбург), де взяв участь у багатосторонній зустрічі «Управління ризиками і потребами в'язнів задля уникнення рецидиву», яка була організована за підтримки Генерального директорату з питань прав людини та верховенства права Ради Європи.
У період з 11 по 14 червня 2018 року здійснив візит до Норвегії з метою ознайомлення із діяльністю виправної служби, відбору та професійної підготовки пенітенціарного персоналу.
У період з 17 по 22 червня 2018 року у складі делегації Міністерства юстиції України здійснив візит до Північної Ірландії (Сполучене Королівство Великої Британії) та Республіки Ірландія, з метою вивчення передового досвіду виконання покарань та підготовки працівників пенітенціарної системи.
У період з 18 по 19 червня 2019 року здійснив візит до Румунії (м. Тиргу-Окна), де взяв участь у конференції «Staff Motivation and Retention» («Мотивація та утримання персоналу»), яка була організована Європейською спільнотою пенітенціарних навчальних закладів (European Penitentiary Training Academies).
28 та 29 вересня 2020 року взяв участь в міжнародній конференції «Tackling gaps in cross-border cooperation for penitentiary training academies» («Подолання перешкод у міжнародній співпраці для пенітенціарних навчальних закладів», що відбулася у місті Братислава під егідою Європейської спільноти пенітенціарних навчальних закладів (EPTA-European Penitentiary Training Academies).

Активний учасник міжнародних проектів:
2006-2010 рр. швейцарсько-український проект «Підтримка в’язничної реформи в Україні» – експерт, тренер;
2011-2012 рр. проект Норвезького Гельсинського комітету, Міжнародного фонду «Відродження», Української гельсінської спілки з прав людини – Всеукраїнська освітня програма «Розуміємо права людини» – експерт, тренер;
2012-2013 рр. проект Ради Європи «Підтримка в’язничної реформи в Україні» – експерт, тренер;
2013-2016 рр. проект «Кампанія за права людини в Україні з використанням інструментів Міжнародного фестивалю документального кіно про права людини Docudays UA» – експерт, тренер;
2013-2016 рр. проект UNODC «Підвищення ефективності заходів правоохоронних органів, пенітенціарної системи і наркологічної служби у відповідь на епідемію ВІЛ/СНІД» – експерт.
З 2015 року участь у проекті представництва Німецької неурядової організації «Німецьке об’єднання народних університетів» DVV International у галузі професіоналізації освіти дорослих, освіти засуджених та персоналу органів і установ виконання покарань.
2016-2017рр. активна участь у реалізації проекту Ради Європи і Європейського Союзу «Подальша підтримка пенітенціарної реформи в Україні».
2018 р. – активна участь у реалізації норвезького проекту «NORLAU Probation Project».
2018 р. – по теперішній час активна участь у реалізації норвезького проекту «NORLAU Probation Project».
2020 р. – по теперішній час проєкт «Європейський Союз та Рада Європи працюють разом для підтримки в'язничної реформи в Україні» (SPERU) – національний експерт проєкту.

Досягнення в спорті:
І-й дорослий розряд з кульової стрільби.
Чемпіон ДКВС України з офіцерського триборства (2010 р.), неодноразовий призер чемпіонатів ДКВС України з офіцерського триборства, призер змагань з офіцерського триборства «Динаміада» (2010 р.).

Перелік опублікованих праць Дуки О.А.

Наукові та навчально-методичні видання
Дука О. «Взаємовідносини пенітенціарного персоналу і засуджених. Вимоги, стандарти перспективи…» : навч.-метод. посіб. до навч. фільму / О. Войтенко, О. Дука, Н. Калашник – Чернігів : ПАТ «ПВК «Десна», 2012. – 80 с.

Дука О. А. Організація нагляду за засудженими у кримінально-виконавчих установах : навч. посіб. / О. А. Дука, І. М. Копотун ; за заг. ред. проф. О. М. Джужі. – К. : Державна пенітенціарна служба України, 2012. – 222 с.

Дука О. А. Порядок та умови проходження служби в Державній кримінально-виконавчій службі України (на допомогу молодому фахівцю) : навч. посіб. / [ О. А. Дука, Л. В. Заславська, С. А. Зінченко, І. М. Копотун ] ; за заг. ред. О. В. Лісіцкова. – К. : Державна пенітенціарна служба України, 2013. – 213 с.

Дука О. А. Пенітенціарна система України: історія та сучасність : видання до 15 річниці утворення центрального органу виконавчої влади з питань виконання покарань / [ І. Г.Богатирьов, С. О. Богунов, О. А. Дука та ін.] ; за заг. ред. канд. юрид. наук О. В. Лісіцкова. – К. : Державна пенітенціарна служба України, 2013. – 270 с.

Дука О. А. Причини, умови та характерні ознаки осіб, які вчиняють дії, пов’язані з проникненням заборонених речей і предметів в установи виконання покарань, та недозволених зв’язків персоналу із засудженими / О. А. Дука // Кримінологічні засади запобігання злочинам в установах виконання покарань України (пенітенціарна кримінологія) : посіб. / за ред. О. М. Джужі – К. : НАВС, 2013. – С. 557–568.

Дука О. А. Становлення та розвиток пенітенціарної системи України : посіб. / [С. О. Богунов, О. А. Дука, І. М. Копотун та ін.] ; за заг. ред. канд. юрид. наук, заслуженого юриста України О. В. Лісіцкова. – К. : Державна пенітенціарна служба України, Ін-т кримінально-виконавчої служби, 2013. – 108 с.

Організація соціально-виховної роботи серед засуджених жінок: метод. рекомендації / [О. А Дука, О. М. Конопацька, Ю. О. Матвеєва та ін. ] ; за заг. ред. докт. юрид. наук, проф. І. Г. Богатирьова.– К.: Ін-т крим.-викон. служби, 2014. – 48 с.

Особливості та порядок перевірок місць уразливих до вчинення втеч, а також стану 15-50 смуг внутрішньої забороненої зони в слідчих ізоляторах та виправних колоніях : метод. рекомендації / [Дука О. А., Пузирьов М. С. ] ; за заг. ред. докт. юрид. наук, проф. І. Г. Богатирьова. – К. : Ін-т крим.-викон. служби, 2014. – 23 с.

Запобігання суїцидальним проявам серед засуджених та ув’язнених: методичні рекомендації / [Сахнік О. В., Богатирьов А. І., Терехова Л. В., Дука О. А.] ; за заг. ред. д.ю.н., проф. І. Г. Богатирьова. – К. : Державна пенітенціарна служба України, Ін-т крим.-викон. служби, 2014. – 72 с.

Дука О. А. Огляд іноземної практики підготовки персоналу пенітенціарної системи [Текст]: науковий аналіз / [А. О. Галай (заг. ред.), О. А. Дука , О. В. Сахнік та ін.] ; – К. : КНТ, 2015. – 48 с.

Дука О. А. Освіта з прав людини в навчальних закладах Державної пенітенціарної служби України за допомогою інструментів фестивалю Docudays UA: Навч.-метод. пос. / О. А. Дука, Н. С. Калашник. – К.: Docudays UA, 2014. – 90 с.

Дука О. А. Освіта з прав людини в навчальних закладах Державної пенітенціарної служби України за допомогою інструментів фестивалю Docudays UA: Навч.-метод. пос.– 2-ге вид. / О. А. Дука, Н. С. Калашник., О. П. Букалов – Київ: Docudays UA, 2016. – 142 с.

Дука О. А. Освіта з прав людини в навчальних закладах Державної пенітенціарної служби України за допомогою інструментів фестивалю Docudays UA: Навч.-метод. пос. – 3-тє вид. / О. А. Дука, Є. В. Івашев, О. Букалов. – К.: Docudays UA, 2016. – 68 с.

Дука О. А. Практичні рекомендації працівникам Державної кримінально-виконавчої служби України щодо профілактики та запобігання захворювання на ВІЛ-інфекцію /СНІД: методичні рекомендації / Дука О. А. – К. : 2016. – 24 с.

Дука О. А., Янчук О. Б. та ін. Основи професійної діяльності персоналу органу пробації: навч. посіб. для персоналу органу пробації / за ред. Джеймса Седхема, Майкла Октігана. Київ: 2017. 242 с.

Дука О. А., Янчук О. Б., Григоренко А. М. та ін. Методика та інструменти роботи з неповнолітніми, які перебувають у конфлікті з законом: навч.-метод. посібник для практиків – книга перша / за ред. ГейлСтідз, Тетяна Журавель. Київ: 2017. 291 с.

Дука О. А., Янчук О. Б., Григоренко А. М. та ін. Методика та інструменти роботи з неповнолітніми, які перебувають у конфлікті з законом: навч.-метод. посібник для практиків – книга друга / за ред. ГейлСтідз, Тетяна Журавель. Київ: 2017. 303 с.

Дука О. А. Комунікативні навички та мотиваційне інтерв’ювання. Методичні рекомендації персоналу органу пробації та Державної кримінально-виконавчої служби України : навчально методичний посібник / Дука О. А. - Біла Церква : 2019. - 27 с.

Дука О.А., Івашев Є.В. Посібник для тренера з реалізації інтерактивного курсу «Динамічна безпека, комунікативні навички та просоціальне моделювання». Біла Церква: 2020. – с. 78.

Наукові статті
Дука О. А. Теоретичні основи педагогічної діагностики у вищій військовій школі / О. А. Дука, Т. В. Іщенко // Вісник Нац. ун-ту оборони України : зб. наук. пр. – К. : НУОУ, 2013. – Вип. 1 (32). – С. 66–71.

Дука О. А. Дидактичні засади викладання тактико-спеціальних дисциплін у навчальних закладах Державної пенітенціарної служби України / О. А. Дука // Юридична психологія та педагогіка. – К. : НАВС, 2013. – Вип. 2 (13). – С. 139–150.

Дука О. А. Застосування компетентністного підходу на заняттях з тактико-спеціальної підготовки в навчальних закладах Державної пенітенціарної служби України / О. А. Дука // Науковий вісник Інституту кримінально-виконавчої служби. – К. : ІКВС, 2013. – Вип. 2 (13). – С. 112–120.

Дука О. А. Подготовка будущих специалистов для пенитенциарной системы Украины в Иституте уголовно-исполнительной службы/ О. А. Дука, И. Н. Копотун // Человек: преступление и наказание издательство: Академия права и управления Федеральной службы исполнения наказаний (Рязань) ISSN: 1999-9917. – 2013. – №4. – с. 155-159.

Дука О. А. Сутність і структура професійної компетентності майбутніх офіцерів Державної кримінально-виконавчої служби України / О. А. Дука // Науковий вісник Інституту кримінально-виконавчої служби. – К. : ІКВС, 2014. – Вип. 1 (14). – С. 102–108.

Дука О. А. Здійснення професійної підготовки пенітенціарного персоналу у відомчих навчальних закладах Державної пенітенціарної служби України / О. А. Дука // Юридична психологія та педагогіка. – 2014. – № 1 – С.79-90.

Дука О. А. Внедрение современных информационных технологий и передового педагогического опыта в учебно-воспитательный процесс при подготовке будущих офицеров Государственной уголовно-исполнительной службы Украины [Електронний ресурс] / О. А. Дука // SCI-ARTICLE.RU – №10 (июнь). - 2014. – Режим доступу :
http://sci-article.ru/number/06_2014.pdf

Дука О. А. Актуальні питання співробітництва Української Православної Церкви та Державної пенітенціарної служби України: минуле і сьогодення / О. А. Дука, М. О. Супрун // Труди Київської Духовної Академії. - 2014. - № 20. - С. 359-365.

Дука О. А. Вимоги до персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України: професійний та морально-етичний аспекти / О. А. Дука // Юридична психологія та педагогіка. – К. : НАВС, 2015. – Вип. 1 (16). – С.120-129.

Дука О. А. Роль освіти дорослих в організації нової системи навчання персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України / О. А. Дука, А. М. Григоренко // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2016. – № 6 – С.47-52.

Дука О. А. Білоцерківське училище професійної підготовки персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України як сучасний осередок освіти дорослих / О. А. Дука // Територія успіху. – 2016. – № 2(3) – С.11-13.

Дука О. А. Роль освіти дорослих в організації нової системи навчання персоналу державної кримінально-виконавчої служби України / О. А. Дука, А. М. Григоренко. // Територія успіху. – 2016. – №1. – С. 37–40.

Дука О. А. Сучасний інноваційний навчальний заклад: досвід Білоцерківського училища професійної підготовки персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України / Олег Анатолійович Дука. // Територія успіху. – 2016. – №2. – С. 11–13.

Дука О. А. Андрагогічні засади організації нової системи навчання персоналу державної кримінально-виконавчої служби України / Олег Анатолійович Дука. // Педагогіка і психологія. – 2017. – №1. – С. 70–76.

Дука О. А. Some countries' experience in organizing profesiona ltraining andactivity of probation officers. Порівняльна професійна педагогіка. Київ – Хмельницький 2017. №4. С. 98–102.

Дука О. А. Особливості розвитку професійної компетентності персоналу органу пробації. Вісник після дипломної освіти. Серія «педагогічні науки». Київ, 2017. №4. С. 63–75.

Наукові тези

Дука О. А. Методологічні підходи до визначення напрямів дослідження процесу формування професійної компетентності у курсантів навчальних закладів Державної пенітенціарної служби України при вивченні тактико-спеціальної підготовки / О. А. Дука, М. О. Супрун. // Державна пенітенціарна служба України: історія, сьогодення та перспективи розвитку у світлі міжнародних пенітенціарних стандартів та концепції державної політики у сфері реформування Державної кримінально-виконавчої служби : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 28-29 березня 2013 р.). – Київ : Державна пенітенціарна служба України : ВД «Дакор», 2013. – С. 340–342.

Дука О. А. Формування професійної компетентності у курсантів навчальних закладів Державної пенітенціарної служби України як мета їх фахової підготовки / М. О. Супрун, О. А. Дука // Сучасна наука – пенітенціарній практиці : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 24 жовт. 2013 р.). – К. : Ін-т крим.-вик. сл., 2013. – С. 421–425.

Дука О. А. Формування професійної компетентності у курсантів навчальних закладів Державної пенітенціарної служби України при вивченні тактико-спеціальної підготовки / О. А. Дука, М. О. Супрун // Сучасні інновації в педагогіці вищої школи: тези доповідей наук.-теор. конф. (Київ, 29 листоп. 2013 р.). – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2013. – С. 79–81.

Дука О. А. Компетентностный подход в преподавании курса «тактико-специальная подготовка» в институте уголовно-исполнительной службы (г. Киев) / О. А. Дука // Международный пенитенциарный форум «Преступление, наказание, исправление» (к 20-летию принятия Конституции Российской Федерации) : сб. тез. выступлений участников мероприятий форума (Рязань, 5–6 декабря 2013 г.). – Рязань : Академия ФСИН России, 2013. – С. 317–319.

Дука О. А. Реалізація сучасних вимог до пенітенціарного персоналу в відомчих навчальних закладах Державної пенітенціарної служби України / О. А. Дука // Пенітенціарна ідея Георгія Радова: минуле, сьогодення, майбутнє… : тези доповідей кругл. столу (Київ, 6 лют. 2014 р.) // Науковий вісник Інституту кримінально-виконавчої служби. – К. : Ін-т крим.-викон. служби, 2014. – Спец. вип. 1 (14). – С. 56–59.


Дука О. А. Впровадження міжнародних стандартів управління в органах і установах виконання покарань України / О. А. Дука // Актуальні проблеми управління правоохоронними органами : тези доповідей наук.-теор. конф. (Київ, 3 квіт. 2014 р.). – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2014. - С. 49-50.


Дука О. А. Вітчизняні та міжнародні стандарти взаємовідносин пенітенціарного персоналу і засуджених / О. А. Дука // Актуальні проблеми юридичної психології : матеріали ІІІ міжнар. наук.-теор. конф. (Київ, 25 квіт. 2014 р.). – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2014. – С. 75–77.

Дука О. А. Методика викладання дисципліни «Тактико-спеціальна підготовка» в навчальних закладах Державної пенітенціарної служби України / О. А. Дука // Актуальні проблеми спеціальної підготовки правоохоронних органів : тези доповідей кругл. столу (Київ, 30 трав. 2014 р.). – К. : Ін-т крим.-викон. служби, 2014. – С. 6–9.

Дука О. А. Освіта з прав людини в навчальних закладах Державної пенітенціарної служби України за допомогою інструментів фестивалю Docudays UA / О. А. Дука, М. О. Супрун // Сучасна наука – пенітенціарній практиці: матеріали ІІ міжнар. наук.-теор. конф. (Київ, 4 груд. 2014 р.). – К. : Ін-т крим.-викон. служби , 2014. – С. 321–324.


Дука О. А. Права і свободи людини –підґрунтя запровадження системи пробації в Україні: філософсько-правовий підхід / О. А. Дука, Є. В. Івашев // Сучасні проблеми та тенденції розвитку кримінально-виконавчого права: збірник матеріалів Всеукраїнського науково-практичного семінару [20 листоп. 2015, м.Харків] / Харківський нац.. ун-т внутр. справ;.Наук.-дослід. ін.-т вивч.пробл. злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України; Кримінологічна асоціація України. – Х. : ХНУВС, 2015. – С. 75–78.

Дука О. А. Модель розвитку професійної компетентності персоналу органу пробації України. Теоретичні та практичні аспекти інституту пробації в Україні: матеріали міжнар. круглого столу (Київ 22 червня 2018 р.). Київ: Національна академія прокуратури України, 2018. С. 40–42.

Навчальні та презентаційні фільми
Навчальний фільм з десяти частин. Режисер Дука О. А., сценарій Дука О. А. (2003 р.):
«Інженерно-технічні засоби охорони та нагляду у ВТК», тривалість –12 хв,
«Порядок несення служби молодшого інспектора ВНіБ в ШІЗО, ПКТ», тривалість – 24 хв,
«Підстави і порядок застосування спеціальних засобів у виправно-трудових колоніях», тривалість –16 хв,
«Порядок несення служби молодшого інспектора ВНіБ з проведення побачень і телефоних розмов», тривалість – 24 хв,
«Перепускний режим між житловою і виробничою зонами у ВТК», тривалість –12 хв,
«Порядок несення служби молодшого інспектора ВНіБ з приймання та видачі посилок, передач бандеролей у ВТК», тривалість –12 хв,
«Конвоювання засуджених зустрічною вартою», тривалість –15 хв,
«Перепускний режим у виправно-трудових колоніях », тривалість –10 хв,
«Порядок і тактика проведення оглядів і обшуків в установах виконання покарань», тривалість –11 хв,
«Соціально-виховна та психологічна робота серед засуджених», тривалість – 12 хв.

Навчальний фільм з п’яти частин. Режисер Дука О. А., сценарій Дука О. А. (2009 р.):
«Підстави і порядок застосування спеціальних засобів в установах виконання покарань», тривалість –16 хв,
«Конвоювання засуджених зустрічною вартою», тривалість –15 хв,
«Перепускний режим в установах виконання покарань», тривалість –10 хв,
«Порядок і тактика проведення оглядів і обшуків в установах виконання покарань», тривалість –11 хв,
«Соціально-виховна та психологічна робота серед засуджених», тривалість –12 хв.

Навчальний фільм з трьох частин. Режисер Дука О. А., сценарій Дука О. А. (2011 р.) «Взаємовідносини пенітенціарного персоналу і засуджених. Вимоги, стандарти перспективи…»:
«Пенітенціарний персонал. Вимоги до персоналу», тривалість – 8 хв,
«Взаємовідносини пенітенціарного персоналу і засуджених», тривалість –14 хв,
«Міжнародні стандарти поводження із засудженими», тривалість –10 хв.

Презентаційний відеофільм присвячений діяльності Всеукраїнської громадської організації «Асоціація ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби України». Режисер Дука О. А., сценарій: Дука О. А., Фрейман Г. О. (2012 р.) «Досвід та професіоналізм-молодим», тривалість – 6 хв.
Презентаційний відеофільм «Институт уголовно-исполнительной службы» Режисер Дука О.А., сценарій: Дука О.А. (2013 р.), тривалість –12 хв.
Презентаційний відеофільм «Інститут кримінально-виконавчої служби» Режисер Дука О. А., сценарій Дука О.А. (2014 р.), тривалість –11 хв.

Навчальний фільм з трьох частин. Режисер Дука О. А., сценарій Дука О. А. (2016 р.). «Профілактика ВІЛ/СНІДу в пенітенціарних установах», тривалість – 26 хв.:
– частина І. Проблема ВІЛ/СНІД в пенітенціарних установах, тривалість –10 хв.;
– частина ІІ. Практичні рекомендації пенітенціарному персоналу щодо профілактики та запобігання захворювання на ВІЛ/СНІД, тривалість –10 хв.;
– частина ІІІ. Дії персоналу пенітенціарних установ при можливому зараженні на ВІЛ-інфекцію, тривалість – 6 хв.


Навчальний фільм для персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України. Режисер Дука О. А., сценарій Дука О. А. (2019 р.): «Комунікативні навички та мотиваційне інтерв’ювання. Практичні рекомендації персоналу органу пробації та Державної кримінально-виконавчої служби України», тривалість – 27 хв.
 

Зараз на сайті

На даний момент 31 гостей на сайті