Дослідження проблеми професійної деформації персоналу установ виконання покарань

У рамках реалізації швейцарсько-українського проекту "Підтримка пенітенціарної реформи в Україні" Центром компетентності Білоцерківського училища професійної підготовки персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України було проведено анкетування  на тему "Професійна деформація персоналу установ виконання покарань". Метою дослідження є вивчення проблеми професійної деформації персоналу установ виконання покарань та  пошук шляхів  і розробка  пропозицій щодо її вирішення.

Опитування проводилось у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Львівській, Одеській, Рівненській, Харківській, Хмельницькій та Черкаській областях. Цільовою групою даного дослідження стали такі категорії персоналу: начальники відділень соціально-психологічної служби, рядовий та молодший начальницький склад відділів нагляду і безпеки, рядовий та молодший начальницький склад відділів режиму й охорони, оперуповноважені оперативних відділів та груп, виробничники, психологи та медичний персонал установ виконання покарань. Співробітники училища, які були залучені до проведення анкетування в якості інтерв'юерів, приклали максимум зусиль, аби респонденти під час опитування мали можливість відверто відповідати на запропоновані запитання. Кожен розумів, що саме від відвертості відповідей залежить якість отриманих результатів.

Попереду ще багато роботи по обробці отриманих результатів анкетування і їх узагальнення. Але вже зараз можна говорити про актуальність дослідження та доречність розробки тренінгової програми з профілактики професійної деформації пенітенціарного персоналу, проведення навчального тренінгу для персоналу установ виконання покарань за даною темою та проведення круглого столу із залученням широкого кола учасників з метою обговорення і пошуку шляхів вирішення проблеми.

Своїми думками щодо проведеного анкетування діляться інтерв'юери:

Синєбок Віталій Олександрович, викладач циклу спеціальних дисциплін, майор внутрішньої служби: "Думка про те, що професійна деформація негативно впливає на співробітників установ виконання покарань, склалася у мене ще за часів роботи у колонії. Тому вважаю, що дане дослідження є актуальним і сподіваюсь, що його результати допоможуть у роботі із подолання цього негативного явища."

Рудніцька Ірина Михайлівна, старший психолог групи по роботі з особовим складом, капітан внутрішньої служби: "На мій погляд, проведення соціологічних досліджень, спрямованих на вивчення проблемних питань пенітенціарної системи є важливим моментом в напрямку її подальшого реформування. Приємно відзначити чітку організацію та сприяння процедурі анкетування керівництвом управління області і конкретних колоній, схвалення та підтримку щодо необхідності вирішення проблемних питань персоналу. Вважаю, що подальша робота Центру компетентності Білоцерківського училища професійної підготовки персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України буде сприяти вирішенню проблеми професійної деформації, забезпечить реалізацію конкретних кроків по оптимізації психологічного стану співробітників установ виконання покарань."

Пахомов Ілля Володимирович, викладач циклу психолого-педагогічних дисциплін, майор внутрішньої служби: " Тема професійної деформації виявилася досить близькою і значущою для більшості персоналу, який я опитував. І керівництво, і рядові співробітники установ із розумінням поставилися до проведення анкетування, надавали допомогу у його проведенні."

Мандра Василь Іванович, начальник циклу психолого-педагогічних дисциплін, підполковник внутрішньої служби: "Як показав досвід, правильна організація соціологічного дослідження з  вивчення проблем професійної деформації персоналу установ виконання покарань в значній мірі залежить від готовності самих респондентів до вираження своєї власної позиції, оцінки та аналізу власних переживань, активності у пошуках власного шляху вирішення проблемних питань. Важливо, що і начальник управління висловив свої думки з приводу проблем персоналу. На його погляд, вирішення цих проблем стає можливим лише за умови комплексного підходу, об'єднання  зусиль не тільки людей, які працюють в системі, але й громадських організацій, зацікавлених відомств та державної підтримки в цілому."

Приходько Андрій Юрійович, викладач циклу спеціальних дисциплін, майор внутрішньої служби: "Під час проведення анкетування у мене склалася думка, що персонал установ виконання покарань прагне позитивних змін. Тема даного дослідження змусила співробітників по-новому оцінити свою роботу."

Заславська Людмила Василівна, викладач циклу психолого-педагогічних дисциплін, капітан внутрішньої служби: "Із необхідної кількості респондентів 94% взяли активну участь у проведенні анкетування, що свідчить про актуальність обраної теми дослідження. Велика частка опитуваних не приховує негативних факторів службової діяльності, зазначає, що деколи буває нелегко на службі: доводиться працювати в складних умовах, часто переживати невдачі, труднощі, помилки, замислюватися про реальну віддачу від своєї роботи. Проте, на мою думку, більшість персоналу установ виконання покарань зуміли зберегти себе як людину і професіонала. Вони не втратили почуття обов'язку, уявлення про етичну, людську цінність їхньої роботи. У них достатньо сил, щоб протистояти всьому цьому і навіть уникнути професійної деформації. Більшість респондентів вважають своїм обов'язком підвищувати професійний рівень, дбати про своє здоров'я, займатися спортом та приділяти увагу близьким."

Коваленко Дмитро Анатолійович, викладач циклу загальноправових дисциплін, майор внутрішньої служби: "Сподіваюсь, що проведене анкетування і подальші висновки та рекомендації суттєво допоможуть персоналу установ виконання покарань протидіяти тому негативу, який  супроводжує їх при виконанні своїх функціональних обов'язків. На мою думку, важливіше  не те, яка  система пенітенціарного устрою буде прийнята у суспільстві, а те, які люди будуть виконувати місію морального відродження занепалих людей. У працівникові пенітенціарної установи повинні поєднуватися всі можливі професії: в один і той же час він воїн і адміністратор, інтендант і вихователь, психолог і юрист."

Скороход Вячеслав Віталійович, начальник циклу загальноправових дисциплін, підполковник внутрішньої служби: "Приємним є те, що серед десятків програм та проектів, які реалізовувались в органах та установах виконання покарань та були спрямовані на поліпшення умов відбування кримінальних покарань засудженими, з’явився проект, який має на меті допомогу персоналу. Нарешті виникла можливість ґрунтовного вивчення проблеми професійної деформації працівника ДКВС. Сподіваюсь, будуть знайдені та реалізовані заходи по зменшенню рівня професійної деформації,  кроки усунення її негативних наслідків та надана реальна допомога співробітникам системи."

Марчук Валерій Анатолійович, начальник циклу спеціальних дисциплін, майор внутрішньої служби: "На даному етапі становлення ДКВС важливим є професійний рівень кожного працівника. Враховуючи специфіку діяльності не слід забувати  про необхідність психолого-педагогічного супроводу працівників УВП при виконанні кримінальних покарань. Сподіваюсь, що проведене анкетування допоможе виявити негативні аспекти у повсякденній роботі працівників та буде підставою для розробки комплексу заходів для їх подолання."

Дука Олег Анатолійович, викладач циклу спеціальних дисциплін, майор внутрішньої служби: " Важливим є те, що дане дослідження дасть змогу глибше вивчити проблему професійної деформації працівників ДКВСУ, з’ясувати причини  виникнення  та визначити шляхи профілактики цього негативного явища. Під час здійснення анкетування багато працівників проявляли непідробний інтерес до його проведення: задавали запитання, висловлювали свої думки та ставлення до проблем професійної деформації, що на мою думку зайвий раз засвідчує актуальність теми дослідження".

Міркування щодо проведеного анкетування висловив і Костенко Василь Андрійович, начальник Білоцерківського училища професійної підготовки персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України: "Професійна деформація є однією із серйозних проблем, які виникають у процесі професійної діяльності представників професій типу "людина - людина". Персонал установ виконання покарань відноситься саме до цієї категорії. При довготривалому виконанні професійних функцій співробітники піддаються різноманітним впливам, пов'язаним із специфікою їх діяльності, в результаті чого відбувається зміна особистісних якостей і властивостей.   На жаль,  часто ці зміни носять стійкий негативний характер. У наш час проведено певну кількість досліджень, присвячених пошуку шляхів профілактики професійної деформації представників різних сфер діяльності. Проблема ж  професійної деформації пенітенціарних працівників досліджена недостатньо. У контексті її розв'язання важливе місце займає визначення конкретних причин виникнення негативних деформацій у співробітників УВП. Саме з цією метою Центром компетентності Білоцерківського училища професійної підготовки персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України було проведено анкетування  на тему: "Професійна деформація персоналу УВП". Значною мірою успіх процедури дослідження залежав від злагодженої роботи всіх його учасників. Тому особливу вдячність хочеться висловити керівництву Державного департаменту України з питань виконання покарань, начальникам територіальних органів управління, начальникам та персоналу установ за сприяння у проведенні анкетування, а також співробітникам училища за якісне виконання поставлених завдань. Сподіваюсь, що спільними зусиллями ми зможемо знайти шляхи профілактики та мінімізації такого феномену, як професійна деформація пенітенціарного персоналу."

Зараз на сайті

На даний момент 22 гостей на сайті