Соціологічне дослідження "Професійна деформація персоналу установ виконання покарань"

У рамках реалізації швейцарсько-українського проекту "Підтримка пенітенціарної реформи в Україні" Центром компетентності Білоцерківського училища професійної підготовки персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України у період  квітень - травень 2010 року  було проведено соціологічне дослідження за темою "Професійна деформація персоналу установ виконання покарань".

 

Метою дослідження було:

1) вивчення впливу професійної діяльності на особистість співробітника установ виконання покарань;

2) визначення основних причини виникнення комплексу специфічних взаємопов'язаних змін особистості, які виникають внаслідок особливостей професійної діяльності;

3) виявлення найбільш характерних для персоналу установ виконання покарань ознак професійної деформації.

Для досягнення мети дослідження було поставлено наступні завдання:

 • дослідити зміни, які виникають у персоналу внаслідок їх професійної діяльності;
 • виявити індивідуально-психологічні та соціальні ознаки професійної деформації у персоналу установ виконання покарань;
 • виявити об'єктивні та суб'єктивні причини виникнення професійної деформації у персоналу установ виконання покарань (надалі - УВП);
 • виділити потреби персоналу УВП в організації профілактичної роботи по запобіганню виникнення  та розвитку професійної деформації;
 • на основі отриманих даних спрогнозувати способи блокування деформуючого впливу УВП.

Географія дослідження: Вінницька, Дніпропетровська, Луганська, Житомирська, Запорізька, Львівська, Одеська, Рівненська, Харківська, Хмельницька та Черкаська області.

Цільовою групою дослідження були:

 • начальники відділень соціально-психологічної служби;
 • психологи;
 • молодший начальницький склад  відділів нагляду і безпеки;
 • середній і старший начальницький склад відділів нагляду і безпеки;
 • працівники оперативного відділу;
 • виробничий персонал;
 • медичні працівники.

Аналіз результатів проведеного соціологічного дослідження підтвердив гіпотезу про те, щопричиною виникнення негативних особистісних змін у персоналу є особливості умов праці та специфіка діяльності в УВП, що потребує комплексних змін в організації їх діяльності.

Результати соціологічного дослідження "Професійна деформація персоналу установ виконання покарань"

Реалізація проекту

"Біла Церква - центр компетентності з питань реформування пенітенціарної системи в Україні"

Донор проекту

Презентація проекту

Керівник проекту


  Сергєєва Вікторія Вікторівна
    (
Penal Reform International)

Зараз на сайті

На даний момент 20 гостей на сайті