Вперше в Україні здійснено видання навчальних посібників для персоналу органу пробації

Завдяки реалізації проекту Європейського Союзу «Підтримка реформи у сфері юстиції в Україні» вийшли з друку навчальні посібники: «Основи професійної діяльності персоналу органу пробації» та «Методичні рекомендації щодо написання випускної роботи слухачами первинної професійної підготовки персоналу органу пробації».

Дані посібники розроблені авторським колективом Департаменту пробації Міністерства юстиції України та викладачами Білоцерківського центру підвищення кваліфікації персоналу ДКВС України за загальною редакцією експертів проекту ЄС Джеймса Седхема та Майкла Октігана.
При написанні навчального посібника «Основи професійної діяльності персоналу органу пробації» авторський колектив здійснив комплексне вивчення європейської практики функціонування служб пробації країн Європейського Союзу, узагальнив та адаптував її до українських реалій.
Головні положення з основ професійної діяльності персоналу органу пробації систематизовано згідно з навчальною програмою підвищення кваліфікації персоналу органу пробації (для роботи з повнолітніми суб’єктами пробації) та подано у вигляд опорних конспектів, методичних матеріалів та опису методик та складається з двох модулів.
Модуль правової компетентності включає теми, які висвітлюють загальні вимоги міжнародних стандартів і рекомендацій поводження з особами, засудженими до кримінальних покарань, не пов’язаних із позбавленням волі, порядку здійснення досудової, наглядової та пенітенціарної пробації.
Модуль фахової компетентності включає теми:
1. Психологічні особливості суб’єктів пробації.
2. Оцінка ризиків вчинення повторного кримінального правопорушення повнолітніх осіб, які вчинили кримінальні правопорушення (обвинувачуються у вчиненні кримінальних правопорушень). Підготовка досудової доповіді.
3. Комунікативні навички та мотиваційне інтерв’ювання.
4. Управління справами (кейс-менеджмент).
5. Когнітивно-поведінкове втручання та просоціальне моделювання.
6. Міжнародна практика реалізації пробаційних програм.
Посібник підготовлений для використання слухачами і викладачами навчальних закладів Державної кримінально-виконавчої служби України в процесі професійної підготовки персоналу органу пробації.
 
  Для ефективної роботи щодо ресоціалізації та профілактичної роботи із неповнолітніми, які перебувають у конфлікті із законом, розроблено навчально-методичний посібник для практиків «Методики та інструменти роботи з неповнолітніми, які перебувають у конфлікті з законом» книга 1, книга 2. Видання підготовлено в межах проекту «Реформування системи кримінальної юстиції щодо неповнолітніх в Україні» за фінансової підтримки Уряду Канади та розроблено за участі персоналу підрозділу кримінально-виконавчої інспекції м. Мелітополь та Білоцерківського центру підвищення кваліфікації персоналу ДКВС України за загальною редакцією Гейл Стідз та Тетяни Журавель.
   Видання підготовлено, у першу чергу, для використання викладачами навчальних закладів Міністерства юстиції України, які здійснюють фахову підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації працівників служби пробації. Запропоновано застосування методичних рекомендацій щодо порядку проведення оцінки ризику вчинення повторного кримінального правопорушення неповнолітніми, супроводу їхніх справ з метою підтримки їх ресоціалізації та запобігання скоєнню повторних злочинів.
   Слід зауважити, що видання для персоналу органу пробації здійснено вперше в Україні. Вони містять інноваційні підходи та методи реалізації пробації в Україні, що базуються на кращих міжнародних практиках професійної діяльності.
   У цілому, персонал Білоцерківського центру підвищення кваліфікації персоналу ДКВС України докладає максимум зусиль для забезпечення якісної безперервної професійної підготовки персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України та ґрунтовного її удосконалення за європейськими стандартами на виконання ініційованих Міністерством юстиції України системних реформ у сфері виконання кримінальних покарань та створення служби пробації.

 

Зараз на сайті

На даний момент 23 гостей на сайті