Відкрите звернення трудового колективу Білоцерківського центру підвищення кваліфікації персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України до Голови та членів Ради національної безпеки і оборони України

Шановні колеги з Державної кримінально-виконавчої служби України та пробації!
17.03.2021 року Кабмін схвалив ініціативу Мінюсту щодо ліквідації Центрів ПКП ДКВС України шляхом їх приєднання до Академії ДПтС.
Одразу розставимо акценти. Реформувати наявну освіту пенітенціарного персоналу ПОТРІБНО. Її стан – далекий від ідеального.

Формат, у якому працюють Центри ПКП ДКВС України, очевидно, необхідно вдосконалювати та покращувати. Так само, як і формат діяльності Академії ДПтС.
Але чи дійсно приєднання Центрів до Академії ДПтС є тим рішенням, яке здатно вивести систему відомчої пенітенціарної освіти на якісно новий рівень функціонування?
Переконані – НІ!
Більше того, ми впевнені, що таке рішення може призвести до колапсу усієї системи освіти пенітенціарного персоналу та персоналу органу пробації.
З огляду на важливість проблеми, змушені звертатися із проханням про допомогу до Президента України, як гаранта Конституції України, а також до координаційного органу з питань національної безпеки і оборони при Президентові України - Ради національної безпеки і оборони України.
Прошу і Вас, друзі, максимально підтримати та поширити дане звернення.

 

З повагою та найкращими побажаннями
Олег Дука
Начальник Білоцерківського центру
підвищення кваліфікації персоналу ДКВС України
полковник внутрішньої служби
кандидат педагогічних наук

Відкрите звернення трудового колективу Білоцерківського центру підвищення кваліфікації персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України (див. ориг.PDF)

Шановний Голово та члени Ради національної безпеки і оборони України!

Колектив Білоцерківського центру підвищення кваліфікації персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України (далі – Білоцерківський центр) звертається до вас з приводу здійснюваних Міністерством юстиції України нефективних дій як центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань.
Ми надзвичайно стурбовані складною ситуацією в установах виконання покарань України, особливо питанням кадрового їх забезпечення.
Нині Міністерство юстиції України (далі - Мін’юст) своїми діями ще більш ускладнює кадрову ситуацію в пенітенціарній системі України.
Причина нашого звернення полягає в тому, що 17 березня 2021 року Кабінет Міністрів України схвалив ініціативу Мін’юсту щодо ліквідації Центрів підвищення кваліфікації персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України (Білоцерківського, Дніпровського, Хмельницького) шляхом утворенням на їх базі структурних підрозділів Академії Державної пенітенціарної служби (далі – Академія). Ініціюючи прийняття цього рішення, Мін’юст оперував необхідністю проведення реформ у сфері освіти персоналу ДКВС України. Справді, перебудова цієї галузі є вкрай необхідною. Адже наразі її стан далекий від ідеального. Водночас цей процес має відповідати прийнятим європейським та світовим стандартам на засадах об’єктивності та прозорості ухвалення доленосних рішень.
Навпаки цьому, Мін’юст не провів належного обговорення даного питання, а головне не врахував Позицію Підрозділу з питань кримінального права Генерального Директорату з питань прав людини та верховенства права Ради Європи щодо Проєкту Закону України «Про пенітенціарну систему», який нині подано на затвердження у Верховну Раду України. Аналіз Законопрєкту здійснено в межах спільного проєкту ЄС та РЄ «Європейський Союз та Рада Європи працюють разом для підтримки в’язничної реформи в Україні» у відповідь на запит Міністерства юстиції України від 14 жовтня 2020 року. Дослівно експертами ЄС і РЄ до статті 15. «Заклади освіти пенітенціарної системи» Законопроєкту дано такі рекомендації: «...Європейська практика продемонструвала, що для досягнення необхідного набору компетенцій для кар’єри в кримінально-виконавчій системі необов’язково здобувати спеціальну вищу освіту на рівні університету чи іншого навчального закладу. Достатньо інтенсивного навчання в центрі підвищення кваліфікації кримінально-виконавчої служби...Навчальні центри пенітенціарних установ не керуються політикою або протоколами Міністерства освіти і не підпорядковані їм. Вони є службовими центрами, у яких проводять навчання для персоналу пенітенціарних установ... У контексті зазначеного вище необхідно розглянути використання поняття «навчальні центри» замість «заклади освіти пенітенціарної системи» у статті 15, а також відповідно в статтях 5, 20, 21 23 30, 33, 39 та 53...»
Така ініціатива Мін’юсту ставить під загрозу ефективність усієї системи освіти пенітенціарного та пробаційного персоналу, а фактично знищення професійного навчання і ресоціалізаційних підходів, з огляду на наступне.
Наразі Державних стандартів освіти для професійної або фахової підготовки пенітенціарного і пробаційного персоналу не існує. В Академії здійснюється фахова підготовка курсантів і студентів за спеціальностями: «Правоохоронна діяльність», «Правознавство», «Психологія» та «Економіка». Підготовка майбутніх спеціалістів за спеціальністю «Правоохоронна діяльність» є професійним стандартом підготовки персоналу для Міністерства внутрішніх справ України (далі – МВС). Спеціальності «Правознавство», «Психологія» та «Економіка» не включають знання особливостей роботи в установах виконання покарань та пробації, у т.ч. відпрацювання та навчання новим інструментам роботи із засудженими направлених на їх ресоціалізацію, що включає сучасні методи: динамічну безпеку, запобігання жорстокому поводженню з засудженими, оцінку ризиків скоєння повторних злочинів, мотиваційне консультування, конгнітивно-поведінкове втручання, просоціальне моделювання і реалізацію корекційних/пробаційних програм та багато ін. Також підготовка спеціалістів за стандартами та профілем системи МВС, суду, прокуратури тощо за кошти ДКВС України є їхнім очевидним нецільовим використанням.
Наразі тисячі співробітників ДКВС України працюють без будь-якої спеціалізованої професійної підготовки щодо особливостей служби в установах виконання покарань та пробації. Проблема особливо загострилася в умовах COVID.
Крім того, основний некомплект персоналу спостерігається серед молодшого начальницького складу, навчання яких здійснює Білоцерківський, Дніпровський, Хмельницький центри, а не Академія. Наприклад, Білоцерківський центр готує близько 2 тис. співробітників на рік. Статистика підготовлених Білоцерківським центром працівників складає: 2016 р. – 2 865, 2017 р. – 1 897, 2018 р. – 1 799, 2019 р. – 1 621, 2020 р. – 1 137. У той же час Академія випускає близько 200 осіб на рік, чимала частина з яких у подальшому не пов’язують свою професійну кар’єру із пенітенціарною системою України. Зокрема, з 147 випускників Академії 2018 року залишилось працювати в ДКВС України лише 66 осіб (44%), з 143 випускників 2019 року нині працює лише 56 (39%) випускників. Зараз в Академії навчається 1274 здобувачі вищої освіти і лише 50% з них (а саме 630 осіб) – навчається за державним замовленням і направлятиметься на службу в ДКВС України. При цьому щорічно на утримання Академії виділяється більше 100 млн. грн. у межах бюджетної програми КПКВК 3601020 «Виконання покарань установами і органами Державної кримінально-виконавчої служби України». У той же час фінансування Білоцерківського центру не перевищує 22 млн. грн.
Тобто щорічно з пенітенціарної системи вимивається понад 100 млн. грн. на підготовку випускників за освітніми стандартами інших міністерств і відомств, 50% із яких студенти-контрактники і з самого початку не плануються до роботи в пенітенціарній системі України, і навіть 60% з решти 50% курсантів не залишається в системі.
З огляду на плинність кадрів серед молодшого начальницького складу персоналу ДКВС України, яка становить близько 2,5 тис. осіб, доцільною є не підготовка молодших бакалаврів/бакалаврів/магістрів, а саме первинна професійна підготовка та підвищення кваліфікації, яку і здійснюють Центри. Первинна підготовка можлива протягом 1-2 місяців, тоді як підготовка бакалавра триває принаймні декілька років.
Така позиція відповідає вимогам П.81 Європейських пенітенціарних правил щодо професійної підготовки персоналу, відповідно до якого, перш, ніж персонал приступить до своїх обов’язків, він має обов’язково пройти курс спеціалізованої професійної підготовки з виконання своїх загальних і конкретних обов'язків в установах виконання покарань та пробації, а також повинен успішно скласти теоретичний і практичний іспити.
Більш того, навіть у самій системі відомчої освіти МВС України відбувається перехід від концепції «Вищий навчальний заклад» до концепції «тренінгові центри» (наразі Академія патрульної поліції функціонує саме за таким принципом). У системі підготовки кадрів Прокуратури України такий перехід вже здійснено (Академію прокуратури України перетворено у Тренінговий центр Прокуратури України), що підтверджує нелогічність приєднання Центрів до Академії ДПтС.
Поряд із викладеним слід наголосити, що Білоцерківський центр є головним навчальним закладом-партнером у реалізації низки міжнародних проєктів. Їхня реалізація пов’язана саме із поточним правовим статусом навчального закладу як тренінгового центру.
Ліквідація Білоцерківського центру шляхом його приєднання до Академії ДПтС, призведе до безальтернативної втрати усього напрацьованого за підтримки міжнародних експертів прогресивного досвіду відомчого навчання сучасним методам пенітенціарної і пробаційної роботи з засудженими. Такі дії прямо суперечать Євроінтеграційним процесам у сфері пенітенціарної діяльності.
Така реорганізація є маніпулятивною спробою зберегти статус Академії ДПтС: нині Академія має проблеми із здійсненням повноцінного набору курсантів/студентів і не може виконати обсяги набору відповідно до ліцензії Міносвіти. Саме для цього Академія ДПтС потребує готувати ще більше замовлення на вищу освіту. Крім того, робота Академії у нинішньому форматі дуже нагадує діяльність нереформованого силового вишу з усіма елементами радянської «муштри».
Звертаємо Вашу увагу, що три роки тому Міністерство юстиції України навпаки намагалось тричі ліквідувати Академію Державної пенітенціарної служби. Зокрема, тричі були підготовлені відповідні проєкти постанов Кабінету Міністрів України «Деякі питання оптимізації навчальних закладів», «Деякі питання утворення Академії юстиції України» (Див. Петицію – Звернення до Президента України Володимира Зеленського від трудового колективу Академії ДПтС від 23.07.2019 року № 22/066848-еп). Також, 30.03.2018 року Міністерством юстиції України на офіційному сайті було висвітлено позицію про припинення вступної кампанії в Академії ДПтС, оскільки за результатами проведених проєктом ОБСЄ досліджень «Стан юридичної освіти в Україні» заклад продемонстрував низькі показники підготовки випускників.
Отже, функціонування Центрів у нинішньому статусі є більш фінансово вигідним та дає можливість оптимально задовольняти кадрові потреби❗ пенітенціарної системи і пробації України, здійснюючи щорічно професійне навчання близько 5000 осіб, замість максимального можливого випуску 200-300 осіб в Академії ДПтС.
Просимо Раду національної безпеки і оборони України зупинити реалізацію згаданого рішення для подальшого вивчення та обговорення порушеної проблеми. Оскільки від нього залежатиме не лише доля людей, а й вектор подальшого функціонування та розвитку всієї пробаційної та пенітенціарної системи в Україні.

З повагою
колектив Білоцерківського центру підвищення кваліфікації персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України

 


Зараз на сайті

На даний момент 25 гостей на сайті