Міжнародна співпраця заради взаємного розвитку. Участь у щорічній конференції мережі пенітенціарних академій (EPTA-European Penitentiary Training Academies)

“Чим більше знаєш, тим більше можеш”. (Е. Абу)
28-29 вересня у місті Братислава під егідою Європейської спільноти пенітенціарних навчальних закладів (EPTA-European Penitentiary Training Academies) відбулась конференція «Tackling gaps in cross-border cooperation for penitentiary training academies» («Подолання перешкод у міжнародній співпраці для пенітенціарних навчальних закладів»).

European Penitentiary Training Academies (далі-EPTA) – це мережа обміну досвідом у сфері навчання пенітенціарних кадрів, яка розширилася до 25 членів з усіх регіонів Європи. Головною метою є обмін знаннями, програмами та ефективними практиками. Кожного року EPTA обирає президента серед учасників спільноти – керівника навчального закладу певної європейської країни. У свою чергу, навчальний заклад, який бере на себе відповідальність за президентство, також відповідає за організацію щорічної конференції.
У 2020 році Президентом цієї організації став директор Академії підготовки пенітенціарного персоналу Словаччини Джозеф Валуч, тому цьогорічна конференція відбулася у місті Братислава. У звя’зку з пандемією Covid – 19 конференцію вперше було проведено в онлайн форматі.

У даному заході взяли участь начальник Білоцерківського центру полковник внутрішньої служби Олег Дука та викладач-методист Вікторія Чернобаєва. Під час свого виступу Олег Дука представив питання основної діяльності та стратегії розвитку нашого навчального закладу.
Варто зазначити, що Білоцерківський центр вперше брав участь, як повноправний член EPTA, що є значним досягненням у міжнародній співпраці навчального закладу.
Метою конференції було обмін досвідом щодо здійснення навчальної діяльності під час карантину Covid-19, а також упровадження інноваційних методів та підходів у навчанні пенітенціарного персоналу.
Під час першого дня конференції Спеціальні групи експертів, які попередньо займалися вивченням тем: «Навчання керівництву та управлінню», «Динамічна безпека», «Робота зі складними ув’язненими» представили свої результати на онлайн зустрічі. Інші навчальні заклади мали можливість долучитися до обговорення даної тематики та ділитися власним досвідом.
Представники таких країн, як Словаччина, Франція та Ірландія розпочали другий день онлайн конференції, де розповіли про організацію навчання під час карантину Covid-19. Також, під час обговорення піднімались питання щодо використання платформи дистанційного навчання та здійснення контролю у такій формі.
Завершилася конференція голосуванням за прийняття Статуту мережі та оголошення нових членів EPTA.
Загалом робота була надзвичайно корисною та плідною, що дозволить у майбутньому застосовувати у практиці Білоцерківського центру нові методи та підходи у навчанні та отримувати досвід у міжнародній співпраці.

 

Автор: викладач-методист Вікторія Чернобаєва

Зараз на сайті

На даний момент 15 гостей на сайті