Презентаційний відеофільм про Білоцерківське училище ППП ДКВСУ

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

Увага!!!

Шановні слухачі, з представлених нижче категорій оберіть свою! Кожна  категорія містить витяги з навчально-професійних програм, представлені у модульному вигляді. В кожному модулі є посилання на матеріал для підготовки за тією чи іншою темою програми. Для перегляду матеріалу необхідно натиснути на позначку .

Модуль фахової компетентності

3.2. МОДУЛЬ ФАХОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

3.2.1. ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЧНИХ ЗНАНЬ

 Вхідний контроль (2 години)
 
Тема 1. Основи загальної психології (2 години)
Поняття про психологію та її місце в системі наук.
Предмет вивчення та основні завдання психології.
Галузі психології. 
Складові психіки людини: психічні процеси, стани і властивості.
 
Тема 2. Основні психологічні теорії особистості (2 години)
Психоаналітичні теорії особистості.
Біхевіористичні теорії особистості.
Гуманістичні теорії особистості.
Вітчизняні теорії особистості.
 
Тема 3. Психокорекційні та психотерапевтичні напрями в сучасній психології (2 години)
Поняття про психокорекцію та психотерапію.
Основи психоаналітичної психотерапії.
Основи біхевіористичної психотерапії.
Основи клієнт-центрованої психотерапії.
Основи нейролінгвістичного програмування.
Основи когнітивної психотерапії.
Основи гештальт-терапії.
 
Тема 4. Пенітенціарна психологія, її зміст, предмет та завдання (2 години)
Історія виникнення, розвитку та становлення пенітенціарної психології як науки.
Зміст, структура, предмет та місце пенітенціарної психології в системі наук.
Теоретичні та практичні завдання пенітенціарної психології.
Проблеми та напрями розвитку пенітенціарної психології.
 
Тема 5.Психологічні особливості засуджених та осіб, взятих під варту (4 години)
Психічні процеси засуджених (осіб, взятих під варту).
Психічні стани засуджених  (осіб, взятих під варту).
Психічні властивості засуджених (осіб, взятих під варту).
Впливу умов позбавлення волі на психіку засуджених (осіб, взятих під варту).
Вікові та статеві особливості психіки засуджених (осіб, взятих під варту).
 
 
Тема 6. Класифікація психічних та поведінкових розладів (6 годин)
Поняття про норму, пограничні стани та патологію. Види психічних відхилень.
Сучасна класифікація психічних та поведінкових розладів.
Психологічні особливості засуджених (осіб, взятих під варту) з психотичними розладами.
Психологічні особливості засуджених (осіб, взятих під варту) з невротичними розладами.
Психологічні особливості засуджених (осіб, взятих під варту) з психопатичними розладами.
Психологічні особливості засуджених (осіб, взятих під варту), хворих на алкоголізм та наркоманію.
 
Тема 7. Особливості мікросередовища засуджених та осіб, взятих під варту (6 годин)
Поняття про мікросередовище та його структуру.
Особливості мікросередовища засуджених (осіб, взятих під варту).
Характеристика субкультури засуджених (осіб, взятих під варту).
 
Тема 8. Психологія спілкування (6 годин)
Поняття спілкування та його функції.
Засоби і бар’єри спілкування.
Особливості спілкування засуджених (осіб, взятих під варту) між собою.
Особливості спілкування психолога із засудженими (особами, взятими під варту).
Особливості спілкування персоналу між собою.
 
Тема 9. Психологія конфлікту (6* годин)
Поняття про конфлікт. Види конфліктів. Структура та динаміка конфлікту.
Причини виникнення конфліктів в середовищі засуджених (осіб, взятих під варту).
Роль психолога у діагностиці, профілактиці та попередженні конфліктів серед засуджених (осіб, взятих під варту).


3.2.2. ОСНОВИ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ ПЕДАГОГІКИ

Тема 10. Поняття про педагогіку та пенітенціарну педагогіку (4 години)
Поняття про педагогіку, її місце в системі наук. Галузі педагогіки.
Поняття про пенітенціарну педагогіку. Предмет та завдання пенітенціарної педагогіки.
Основні категорії пенітенціарної педагогіки. Педагогіка співробітництва.
 
Тема 11. Особливості соціально-виховної роботи з різними категоріями засуджених (осіб, взятих під варту)(4* години)
Поняття, структура, завдання та напрями соціально-виховної роботи.
Методи та форми соціально-виховної роботи із засудженими (особами, взятими під варту).
Особливості соціально-виховної роботи із засудженими (особами, взятими під варту) різної спрямованості.
Особливості соціально-виховної роботи з різними категоріями засуджених (осіб, взятих під варту): неповнолітніми, жінками, чоловіками залежно від їх кримінально-правової характеристики.


3.2.3. ПРОФЕСІЙНА ПСИХОЛОГІЧНА ПІДГОТОВКА

Тема 12. Основні аспекти діяльності психологічної служби УВП та СІЗО (4 години)
Історія виникнення психологічної служби в кримінально-виконавчих установах. Проблеми та напрямки розвитку психологічної служби УВП та СІЗО на сучасному етапі.
Основні законодавчі та нормативні акти, що регламентують діяльність психологічної служби УВП та СІЗО.
Професійні принципи діяльності, завдання та функції психологічної служби УВП та СІЗО.
Функціональні обов’язки та права пенітенціарного психолога. Документація психолога УВП та СІЗО.
 
Тема 13. Діагностична робота практичного психолога (6 годин)
Поняття про психодіагностику. Класифікація психодіагностичних методик.
Первинна та проточна психодіагностика засуджених (осіб, взятих під варту).
Психодіагностика засуджених (осіб, взятих під варту), які потребують посиленого контролю з боку персоналу УВП та СІЗО.
Складання психологічної характеристики на засуджених (осіб, взятих під варту). Надання рекомендацій персоналу УВП та СІЗО щодо роботи з ними.
 
Тема 14. Профілактика самогубств серед засуджених (осіб, взятих під варту) (6 годин)
Діагностика суїцидальної поведінки в місцях позбавлення волі. Порядок постановки на профілактичний облік засуджених (осіб, взятих під варту), схильних до суїциду.
Профілактика суїциду серед засуджених (осіб, взятих під варту).Профілактичний облік психолога.
Попередження суїцидальних проявів серед засуджених (осіб, взятих під варту). Психологічні особливості засуджених (осіб, взятих під варту)- суїцидентів та їх врахування при проведенні індивідуально-профілактичної роботи з ними.
Навчання персоналу УВП та СІЗО діагностиці, профілактиці та попередженню самогубств серед засуджених (осіб, взятих під варту).
 
Тема 15. Тренінговаробота психолога в УВП та СІЗО (6 годин)
Поняття, мета, структура та програма соціально-психологічного тренінгу. Особливості проведення тренінгу із засудженими (особами, взятими під варту).
Відпрацювання тренінгових програм.
 
Тема 16. Психологічна підготовка засуджених до життя після звільнення (2 години)
Зміст, компоненти, функції психологічної підготовки засуджених до життя після звільнення.
Проведення психологічні підготовки засуджених до реінтеграції у суспільство.
 
Тема 17. Психологічні особливості професійної діяльності психолога УВП та СІЗО (6 годин)
Психологічні особливості службової діяльності психолога УВП та СІЗО.
Формування професійно важливих психологічних якостей психолога УВП та СІЗО.
Профілактика професійної деформації психолога УВП та СІЗО.
Просвітницька діяльність психолога УВП та СІЗО.
 
Тема 18. Розвиток психологічної стійкості в екстремальних умовах (4* години)
Формування психологічної стійкості для подолання труднощів професійної діяльності, у тому числі в екстремальних умовах.
Формування психологічної готовності до застосування спеціальних засобів та фізичного впливу.
 
Кваліфікаційний іспит з модуля фахової компетентності– 6 годин
 
*контрольна робота (тест), входить в загальний бюджет часу за даною темою і використовуються на семінарських (практичних) заняттях для проведення поточного контролю (контрольна робота – 45 хв., тест – половина академічної години).
 
 Нормативні акти та література:

 1. Конституція України, прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України  28 червня 1996 року.
 2. Закон України "Про Державну кримінально-виконавчу службу України" від 23.06.2005 №2713-IV.
 3. Закон України "Про Дисциплінарний статут ОВС України" від 22.02.2006 №3460.
 4. Закон України "Про попереднє ув’язнення" від 30.06.1993 №3352-XII.
 5. Закон України "Про соціальну адаптацію осіб, які відбули кримінальне покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк" від 10.07.2003 №1104-IV.
 6. Закон України "Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі" від 01.12.1994 №264/94-ВР.
 7. Кримінально-виконавчий кодекс Українивід 11.07.2003.
 8. Загальна декларація з прав людини.
 9. Конвенція ООН проти катувань та інших жорстоких нелюдських, або таких, що принижують гідність видів поводження і покарання.
 10. Правила ООН, що стосуються захисту неповнолітніх, позбавлених волі.
 11. Європейська Конвенція прав людини і основних свобод.
 12. Європейські в’язничні правила.
 13. Мінімальні стандартні правила поводження із в’язнями.
 14. Кодекс поведінки посадових осіб у підтриманні правопорядку.
 15. Постанова Кабінету Міністрів України "Положення про проходження служби рядовим і начальницьким складом ОВС" від 29.07.1991 №114.
 16. Постанова Кабінету Міністрів України "Про Положення про спостережні комісії та Положення про піклувальні ради при спеціальних виховних установах" від 01.04.2004 №429.
 17. Наказ ДДУПВП від 21.12.2000  №250 "Про затвердження Положення про Раду зборів середнього і старшого начальницького складу та рядового і молодшого начальницького складу КВС".
 18. Наказ ДДУПВП від 25.12.2003 №275 "Правила внутрішнього розпорядку установ виконання покарань".
 19. Наказ ДДУПВП від 20.09.2000  №192 "Про затвердження нормативно-правових актів з питань тримання і поведінки осіб, узятих під варту і засуджених у СІЗО ДДУПВП".
 20. Наказ ДДУПВП від 17.03.2000 №33 "Положення про відділення СПС установ виконання покарань, Положення про методичну–виховну раду УВП, Положення про відділення КДіР засуджених УВП, Положення про психологічну службу УВП".
 21. Наказ ДДУПВП від 28.07.2005  №124 "Положення про сектор максимального рівня безпеки при виправній колонії середнього рівня безпеки".
 22. Наказ ДДУПВП від 24.10.2003 №196 "Про затвердження Положення про організацію виховної роботи з персоналом  кримінально-виконавчої системи".
 23. Наказ ДДУПВП від 30.07.2008 №208 "Про затвердження Інструкції про порядок розгляду звернень громадян, їх особистого прийому в органах, установах виконання покарань, слідчих ізоляторах і навчальних закладах Державної кримінально-виконавчої служби України".
 24. Наказ ДДУПВП від 15.04.1999 №21 "Про проведення у виховно-трудових колоніях фестивалю "Червона калина".
 25. Наказ ДДУПВП від 28.01.2004 №20 "Про затвердження Положення про педагогічну раду виховної колонії та Типового положення про батьківський комітет при виховній колонії".
 26. Наказ ДДУПВП від 17.06.2004 №116 "Про затвердження Положення про порядок  реалізації у виправних і виховних колоніях програм диференційованого виховного впливу на засуджених до позбавлення волі".
 27. Наказ ДДУПВП від 01.08.2005 №128 "Про затвердження Положення про школу психолого-педагогічної майстерності персоналу соціально-психологічної служби УВП".
 28. Наказ ДДУПВП від 05.06.2007 №144 "Про внесення змін до Наказу ДДУПВП від 17.03.2000 № 33".
 29. Наказ ДДУПВП від 05.06.2007 №145 "Про затвердження Положення про психолога установи виконання покарань та слідчого ізолятора".
 30. Наказ ДДУПВП від 11.11.2010 №421 „Про затвердження Порядку організації роботи з молодими фахівцями, закріплення їх на службі (роботі) в органах, установах виконання покарань і слідчих ізоляторах ДКВС України”.
 31. Наказ ДДУПВП від 01.10.2010 №368 „Про затвердження Положення про наставництво в органах та установах виконання покарань, слідчих ізоляторах і навчальних закладах ДКВС України”.
 32. Методичні рекомендації ДДУПВП від 26.10.2004 "Особливості поводження із засудженими, які є громадянами іноземних держав, та проведення з ними соціально-виховної роботи".
 33. Методичні рекомендації ДДУПВП від 30.06.2004 "Порядок зміни умов тримання засуджених шляхом переведення до дільниці посиленого контролю".
 34. Методичні рекомендації ДДУПВП від 18.05.2004 "Організація планування соціально-виховної роботи із засудженими".
 35. Методичні рекомендації ДДУПВП від 19.03.2002 "Про заходи щодо підвищення ефективності застосування дисциплінарної практики щодо засуджених до позбавлення волі в установах кримінально-виконавчої системи".
 36. Методичні рекомендації ДДУПВП від 08.12.2005 "Щодо організації профілактики самогубств серед осіб, які тримаються в установах виконання покарань".
 37. Методичні рекомендації ДДУПВП від 30.01.2001 "Про заходи щодо реалізації Угоди про співробітництво між Державним департаментом України з питань виконання покарань та Українським державним центром соціальних служб для молоді".
 38. Методичні рекомендації ДДУПВП від 11.07.1999 "Про заходи щодо взаємодії з релігійними організаціями з питань їх участі в духовному вихованні осіб, які тримаються в установах кримінально-виконавчої системи".
 39. Методичні рекомендації ДДУПВП від 21.10.2007 "Внутрішньокамерні групи неповнолітніх у слідчих ізоляторах та організація роботи з ними".
 40. Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 14.02.006 №31 "Типове Положення про центр соціальної адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі".
 41. Наказ Міністерства освіти і науки України та ДДУПВП від 01.03.2002 №154/55 "Про затвердження Положення про умови навчання та отримання базової та повної загальної середньої освіти особами, засудженими до позбавлення волі, у загальноосвітніх навчальних закладах при установах кримінально-виконавчої системи".
 42. Наказ Міністерства освіти і науки України та ДДУПВП від 20.05.2002 №1/9-251/5-1911 "Про вдосконалення організації навчання неповнолітніх осіб, засуджених до позбавлення волі, в середніх загальноосвітніх школах виховних колоній ДДУ ПВП".
 43. Наказ Міністерства освіти і науки України та ДДУПВП від 26.02.2004 №153/32 "Про затвердження Положення про навчальний центр при установі виконання покарань".
 44. Наказ ДДУПВП, Міністерства внутрішніх справ України і Міністерства праці та соціальної політики України від 04.03.2009 №38/86/89 "Про затвердження Порядку взаємодії органів і установ виконання покарань, територіальних органів внутрішніх справ, органів праці та соціального захисту населення, центрів зайнятості щодо надання особам, які можуть бути звільнені від відбування покарання та відбули покарання, допомоги в трудовому і побутовому влаштуванні, соціальній адаптації".
 45. Матеріали засідань Колегії ДДУПВП.
 46. Абрамова Г. С. Введение в практическую психологию. – М.: Международная  педагогическая академия, 1995. – 264 с.
 47. Антонян Ю.М., Гульдан В.В. Криминальная патопсихология. - М.: Наука, 1991. - 248 с.
 48. Бартол К. Психология криминального поведения. - М.: Наука, 2003. - 352 с.
 49. БашкатовИ.П. Социально-психологические методы изучения личности и групп осужденных в ВТК. – М.: Изд-во МВД СССР, 1986. – 64 с.
 50. Бодалев А. А. Личность и общение. - М.: Изд-во Международной педагогической академии, 1995. - 328 с.
 51. Бодалёва А.А., Жукова В.И., Лаптева Л.Г., Сластенина В.А. Психология и педагогика. Учебное пособие - М.: Издательство Института Психотерапии, 2002. - 585 с.
 52. Бонадренко О.Ф. Психологічна допомога особистості: Навчальний посібник. - Харків: Фоліо, 1996. -  237 с.
 53. Васильев В.Л. Юридическая психология. СПб.: Питер, 2002. - 656 с.
 54. Волков В.Н. Медицинская психология в ИТУ: Учебник. - М.: Юрид. лит., 1989. - 256 с.
 55. Высотин Л.А. Педагогические основы процесса исправления и перевоспитания осужденных в ИТУ. М.: Изд-во МВД СССР, 1997. - 224 с.
 56. Гаркавец С.А. Методы и техника логотерапевтического воздействия на осужденного в условиях мест лишения свободы: Учебно-методические рекомендации. - Харьков: Фолио, 2001.- 74 с.
 57. Глоточкин А.Д., Пирожков В.Ф. Психология состояний человека, лишенного свободы. М.: Наука, 1968. – 42 с.
 58. Длитильные сроки отбывания наказаний и пожизненное лишение свободы: прошлое, настоящее и будущее. Материалы международной конференции. М.: РRІ, 2008 - 173 с.
 59. Еникеев М.И. Юридическая психология.– М.: ПРИОР, 2001. - 352с.
 60. Залинський А.Ф. Криминальная психология. Научно-практическое издание. – К.: Юринком интер, 1999. –  240 с.
 61. Залинський А.Ф. Рецидив преступлений: структура, связи, прогнозирование. - Харьков, Вища школа, 1980. - 151 с.
 62. Зайгарник Б.В. Патопсихология. – М.: Наука, 1986. - 195 с.
 63. Зарайский Д.А. Управление чужим поведением. - Дубна: Феникс, 1997 - 187 с.
 64. Збірник нормативних документів і методичних рекомендацій з питань організації виховної та соціально-психологічної роботи серед осіб, засуджених до позбавлення волі (уклад.: С.Скоков, Ю.Олійник, О.Янчук), - К.: МП Леся, 2002 - 312 с.
 65. Збірник практичних задач та ситуацій з основ пенітенціарної педагогіки та психології (уклад. В.І.Мандра). - Біла Церква, 2004. - 31 с.
 66. Зубков А.И., Стурова М.П. Организация исправления и перевоспитания осужденных. М.: Изд-во МВД СССР, 1985.- 236 с.
 67. Крейдун Н.П. та ін. Соціально-психологічні технології індивідуальної та групової роботи із засудженими жінками в пенітенціарних умовах. – Харків: Основа, 2001. – 121 с.
 68. Колесникова З.А., Штефан Е.Ф. Психокоррекционная программа “Снижение агресивности у лиц осужденных за насильственные преступления к наказаниям, не связанным с лишением свободы”. - Москва: PRI, 2008. - 156 с.
 69. Китаев-Смык Л.А. Психология стресса. - М.: Наука, 1983 -172 с.
 70. Кудрявцев С.В. Изучение преступного насилия: социально-психологические аспекты // Психол. журнал. 1988 - № 2 - с. 55-62.
 71. Лозниця В.С. Основи психології та педагогіки: Навчальний посібник. -К.: КНЕУ, 2001. -  288 с.
 72. Медведев В. С. Проблемы профессиональной деформации сотрудников органов внутренних дел. - К.: Изд-во КИВС, 1997 - 158 с.
 73. Меркина И.Р., Вакуленко В.А., Друбачевская И.Л. Методические рекомендации по проведению занятий в школе подготовки  к освобождению из воспитательной колонии. - Центр содействия правосудию -  М.: Фонд ИНДЕМ. 2004 - 116 с.
 74. Міжнародні норми та стандарти щодо поводження із засудженими та ув’язненими. Збірник міжнародних нормативних документів для організації занять з персоналом Державної кримінально-виконавчої служби України(уклад.: Калашник Н. Г., Севрюк Е.В.) - К., 2007. - 176 с.
 75. Основи пенітенціарної психології / Крейдун Н.П., Лактіонов О.М., Сорока А.В., Скоков С.І.: Навчальний посібник. - Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2007. - 140 с.
 76. Основи пенітенціарної педагогіки і психології: Навчальний посібник / За заг. ред. Синьова В.М. - Біла Церква: КОІПОПК, 2003. - 102 с.
 77. Пенитенциарная психология / Ю.А. Дмитриев, Б.Б. Казак. - Ростов н/Д: Феникс, 2007. - 688с.
 78. Пирожков В.Ф. Криминальная психология. – М.: Ось, 2001, - 704 с.
 79. Платонов К.К., Глоточкин А.Д., Игошев К.Е. Исправительно-трудовая психология. - Рязань:  Изд-во РВШ МВД СССР, 1985. – 251 с.
 80. Пожизненое заключение. Международные стандарты и практика в Украине и за рубежом. /Составитель А.П. Букалов – Донецк: Донецкий Мемориал, 2001. – 152с.
 81. Права людини і професійні стандарти для працівників пенітенціарної системи в документах міжнародних організацій. – К.: Сфера, 2002. – 293 с.
 82. Проскура В. В., Карпенко Н. А. Підготовка засуджених до реінтеграції у суспільство. - Львів: Дизайн-студія “Папуга”, 2007 - 200 с.
 83. Правова та соціально-виховна робота із засудженими жінками. Навчально-методичний посібник / За заг. ред. Калашник Н. Г. - Чернігів, 2008 - 168 с.
 84. Превенция самоубийств. Руководство для работников пенитенциарной системы.- Одесса, 2005. - 23 с.
 85. Профилактикасамоубийств. Краткое руководство по суицидологии для работников пенитенциарной системы. - Одесса: Изд-во ОГУ, 2001. - 54 с.
 86. Психология социальной работы / Под общей ред. М.А. Гулиной. - СПб.: Питер, 2002.  – 352с.
 87. Радов Г.О. Пенітенціарна ідея: Думки на тему. – К.: Леся, 1997. – 288 с.
 88. Сєверов О.П., Скоков С.І. Вивчення та попередження конфліктних взаємин між засудженими: Навчально методичний посібник. – К., 2002. - 50 с.
 89. Синьов В.М., Кривуша В.І. Пенітенціарна педагогіка в запитаннях та відповідях. К.: Леся, 2000. - 131 с.
 90. Синьов В.М., Медведев В.С. Робоча книга пенітенціарного психолога. - К.: Леся, 2000. -217с.
 91. Синьов В.М., Медведєв В.С., Скоков С.І. Професійне спілкування пенітенціарного персоналу: Навчально-методичний посібник. – К., 2003. - 152 с.
 92. Синьов В.М., Радов Г.О., Кривуша В.І., Беца О.О. Педагогічні основи ресоціалізації злочинців. - К.: Леся, 1997. - 272 с.
 93. Социальная работа с осужденными в учреждениях уголовно-исполнительной системы / Сборник материалов передового опыта. - М.: НИИ ФСИН РФ, 2006. - 212 с.
 94. Сулицький В.В. Алгоритм роботи психолога установи виконання покарань // Проблеми пенітенціарної теорії і практики. - К.: Вид-во КІВС, 1999. - №4.
 95. Сухов А.Н., Поздняков В.М. Основы формирования профессионального общения сотрудников ИТУ с осужденными. - Рязань, 1992. - 61 с.
 96. Щербань П.М. Прикладна педагогіка: Навчально методичний посібник. - К.: Вища школа, 2002.- 215 с.
 97. Яковенко С.І. Психологічна профілактика суїцидальної поведінки працівників органів внутрішніх справ: методичні рекомендації. - К.: РВВ КІВС, 2000. – 119с.

Білоцерківське училище ППП ДКВС України на карті


Просмотреть увеличенную карту

"Навчальні заклади ДПтС України" (відеофільм)

"Продана честь" (відеофільм)


"Жіноче обличчя зони" (відеофільм)


"Татуювання, кримінальні наколки" (відеофільм із серії "Таємниці кримінального світу")

"Дождись меня, мама!" (відеофільм)


"Система" (відеофільм "чп.info")


"Жаргон, феня" (відеофільм із серії "Таємниці кримінального світу")

Опитування ...

В якій мірі навчання в училищі сприяє поповненню знань, необхідних у службовій діяльності?

Опитування

Викладачі якого циклу цікавіше проводять заняття?
Що викликає найбільше незадоволення під час навчання?

вологість:

тиск:

вітер:

вологість:

тиск:

вітер:

вологість:

тиск:

вітер:

вологість:

тиск:

вітер:

вологість:

тиск:

вітер:

Зараз на сайті

На даний момент 10 гостей на сайті